ACTUEEL

IGJ plaatst woonzorgorganisatie onder verscherpt toezicht

De Amsterdamse woonzorgvoorziening Huize Plantage staat de komende zes maanden onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Huize Plantage is een kleinschalige organisatie in Amsterdam, die aan senioren wonen met begeleiding en zorg biedt. 'Huize Plantage heeft niet goed in beeld of zij veilige en goede zorg levert aan haar cliënten’, schrijft de inspectie. Veel kennis wordt in informele gesprekjes gedeeld, het ontbreekt aan 'kennis en kunde om een goed functionerend kwaliteitssysteem op te zetten'.

Onvoldoende kennis

Het schort volgens de inspectie bij de organisatie aan persoonsgerichte zorg, deskundigheid en inzet van personeel en het sturen op kwaliteit en veiligheid. De inspectie constateert dat er onvoldoende kennis is over omgang met maatregelen die de vrijheid van bewoners beperken. Ook schiet de specifieke deskundigheid bij zorgverleners tekort, bijvoorbeeld over onbegrepen gedrag van cliënten. 

Professionaliseringsslag

Huize Plantage moet van de inspectie een professionaliseringsslag maken. De instelling moet binnen zes maanden verbetering tonen en aan de normen voldoen. Als dat niet gebeurt, kan de Inspectie bestuursrechtelijke maatregelen treffen.

Plan van aanpak

‘Wij en onze bewoners zijn ervan overtuigd dat er bij ons altijd warme en zorgvuldige zorg is geboden’, stelt de directie in een reactie. Het gaat volgens hen dan ook vooral om het inzichtelijk maken daarvan. ‘Wij kunnen administratief niet goed laten zien wat wij doen en hoe we verbeteringen aanbrengen en vastleggen.’ De directie laat tot slot weten inmiddels al aan de slag te zijn met een plan van aanpak om de gevraagde verbeteringen door te voeren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top