Tech

IGJ-topvrouw Van Diemen: minister moet landelijk EPD met wet regelen

IGJ-topvrouw Van Diemen: minister moet landelijk EPD met wet regelen

De IGJ vindt dat de landelijke uitwisseling van patiëntgegevens wettelijk moet worden geregeld. Het gaat nu te traag. "Zeker in spoedsituaties moeten zorgverleners over actuele informatie kunnen beschikken", zegt inspecteur-generaal Ronnie van Diemen.

Van Diemen ergert zich aan het langzame tempo waarmee een goede gegevensuitwisseling tot stand komt. Voor ongeveer vier miljoen mensen is die datauitwisseling niet op orde. Van Diemen: "Het stokt. Deels omdat mensen geen toestemming geven, maar ook omdat instellingen te kennen hebben gegeven dat ze geen patiëntgegevens willen delen."

Poldermodel

Van Diemen: "Dat het niet goed werkt, komt door het poldermodel dat we in Nederland hebben. We hechten allemaal aan ons eigen belang, maar we moeten stappen maken. We voorkomen veel leed als de uitwisseling op landelijk niveau goed en veilig functioneert. Nu is het een lappendeken van systemen die niet altijd op elkaar aansluiten."

Niet functioneert

Politiek en zorgsector zien de voordelen van het voeren van eigen regie van patiënten, maar Van Diemen zegt dat ook dat moeilijk is als de uitwisseling van patiëntgegevens matig functioneert. De regio’s moeten samenwerken op dit terrein: "Je kunt geen eigen regie voeren als je geen compleet dossier hebt van jezelf."

Beschikbaar

Eerder deze week drong minister Bruins (Medische Zorg) aan op betere gegevensuitwisseling. In de Volkskrant liet hij weten dat medische data beter beschikbaar moeten zijn op de SEH, vooral als patiënten buiten bewustzijn moeten worden behandeld. Oplossing is volgens Bruins dat patiënten vooraf vastleggen dat ze in noodgevallen toestemming geven voor uitwisseling van medische informatie.   

Gevaar

De gebrekkige uitwisseling van gegevens tussen epd’s is een dagelijks gevaar voor patiënten, vindt 80 procent van de medisch specialisten. In een enquete zei een ruime meerderheid van de specialisten twee maanden geleden dat ze elke dag te maken hebben met onvolledige, afwezige of verouderde patiëntinformatie.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

J

11 november 2019

Het is uit juridisch oogpunt natuurlijk prima te verdedigen dat mensen expliciet toestemming moeten geven voor het delen van hun gegevens, en in die lijn ligt ook de oplossing van minister Bruins: mensen moeten van tevoren nadenken over spoedgevallen en alvast permissie regelen voor als zich een spoedsituatie voordoet. De praktijk leert dat mensen dat niet doen tot op het moment dat ze met een spoedgeval worden geconfronteerd, en dan is het dus te laat om permissie te regelen voor inzage in het kader van acute hulpverlening.
Ik pleit voor 3 opties, waarbij de tweede optie de 'standaard' is voor mensen die niets hebben geregistreerd:
(1) geen uitwisseling van gegevens (2) uitwisseling mogelijk voor spoedgevallen, denk aan huisartsenpost ambulancedienst en SEH-afdelingen, (3) volledige uitwisseling.
Op die manier kunnen mensen bewust alles delen of alles vergrendelen, maar is inzage mogelijk bij hen die niet de moeite hebben genomen om iets expliciet vast te leggen (en dat is de meerderheid van de mensen die bij mij de SEH bezoekt van alle leeftijdscategorieën, en meer dan 90% van de patiënten in de leeftijdscategorie 65+)

Top