ACTUEEL

Terminaliteitsverklaring niet altijd meer nodig

Een terminaliteitsverklaring hoeft in de meeste gevallen niet meer standaard te worden aangevraagd in de palliatieve zorg. Dat heeft het ministerie van VWS afgesproken met verschillende partijen.

De terminaliteitsverklaring wordt afgegeven om de inzet van extra zorg in de wijkverpleging en de langdurige zorg (Wlz) te verantwoorden. Ook wordt de verklaring gebruikt voor de toelating tot een hospice. Zowel onder patiënten als onder zorgprofessionals is echter veel onvrede. De verklaring zou patiëntonvriendelijk zijn en voor veel onnodige administratie zorgen. 

De terminaliteitsverklaring blijft voorlopig nog wel nodig bij het aanvragen van een pgb voor zorg in de palliatief terminale fase. 

De afspraak om de terminaliteitsverklaring in de meeste gevallen af te schaffen is gemaakt tussen VWS en Associatie Hospicezorg Nederland (AHZN), Artsenfederatie KNMG, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ), Zorginstituut Nederland (ZIN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top