ACTUEEL

Ministerraad stemt in met topsalariswet zorgbestuur

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van voormalig minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een wettelijke norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector. In het wetsvoorstel is opgenomen dat er een sectorgebonden norm komt voor de beloning van bestuurders en hoogste managers in de gezondheidszorg. Het voorstel wacht nog op advies van de Raad van State.

Drie beloningsregimes

Het wetsvoorstel omvat drie beloningsregimes. Het eerste regime geldt voor de publieke sector en semipublieke instellingen zoals de publieke omroep, drinkwaterbedrijven en woningbouwcorporaties De maximumbeloning is gebaseerd op 130 procent van het brutosalaris van een minister. Met instemming van de ministerraad kunnen er uitzonderingen worden gemaakt. De gezondheidszorg valt onder het tweede regime. In dit regime zal de norm worden vastgesteld door de vakminister. Voor het derde regime zal het kabinet de beloning niet normeren, dit regime geldt alleen voor de zorgverzekeraars.

Handhaving afspraken

Het wetsvoorstel geeft de verantwoordelijk minister de bevoegdheid de beloningsafspraken te handhaven. Betalingen die wettelijk zijn verboden, kunnen in het uiterste geval teruggevorderd worden.

Sustainability Congres en Gala 2010

Kofi Annan, Gerard Kleisterlee, Roger van Boxtel, Lawrence Hutter, André Veneman en de MIT-hoogleraren Prashant Yadav en David Simchi-Levi voeren op woensdag 2 juni 2010 het woord tijdens het Sustainability Congres en Sustainability Gala 2010 in Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Wilt u erbij zijn? Aanmelden voor dit Skipr event is mogelijk via het aanmeldformulier.

Twitteren over het Skipr evenement?  Gebruik #Skiprevent
Volg Skipr ook op Twitter.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top