ACTUEEL

Bedreiging komt veel voor in gehandicaptenzorg

Bijna 60 procent van de hulpverleners in onder meer de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de kinderopvang is tijdens zijn werk wel eens bedreigd. Dit blijkt uit een enquête van de sociaalagogische beroepsvereniging  Phorza. Aan het onderzoek deden ruim 700 respondenten mee. Van hen wordt tachtig procent wel eens uitgescholden en heeft ruim een derde te lijden gehad van  fysiek geweld. 

Protocol

Volgens Phorza laat het onderzoek zien dat er een grote behoefte is aan training en opleiding. De respondenten geven aan een geregelde frequentie van deskundigheidsbevordering belangrijk te vinden. Ze ervaren de huidige praktijk van deskundigheidsbevordering rond dit thema als te incidenteel. Daarnaast moeten instellingen een duidelijk beleid en een dito protocol opstellen. Ook moet er ruimte komen voor interne deskundigheid en ondersteuning.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top