ACTUEEL

Fusie Careyn en Zuwe Aveant is een feit

Careyn en Zuwe Aveant zijn per 1 juli gefuseerd. De organisaties zetten zich gezamenlijk in voor lokale, goede, integrale en betaalbare AWBZ-zorg. Ton van Overbeek leidt de raad van bestuur bestaande uit Cas Kruidenberg, Evert Mulder en Radboud Quik.

Publiek en privaat

Careyn en Zuwe Aveant zullen ook verhuur- en verkoop van hulpmiddelen, domotica en aanvullende ledenservices aanbieden. Daarnaast zijn er voor collega instellingen ICT-, callcenter- en domoticadiensten. Met deze ‘themabedrijven’ willen de organisaties op de langere termijn klanten een integraal aanbod doen met een beter rendement. Ton van Overbeek liet in een interview met Skipr al eerder weten dat hij een publiek en privaat deel wil samenbrengen. Hij vertelde drie hulpmiddelenbedrijven te willen combineren en onderbrengen bij Careyn.  “Want waarom zou je dat aan een ander geven als je het zelf ook kunt?”

Continuïteit

Van Overbeek, voorzitter van de raad van bestuur, zegt in een persbericht: “Voor onze klanten is het belangrijk te weten dat juist door deze fusie de continuïteit van zorg gegarandeerd blijft. Als brede maatschappelijke onderneming is dat onze grootste verantwoordelijkheid. En deze verantwoordelijkheid nemen we serieus. Daarom zoeken we juist groei en samenhang op andere raakvlakken van de zorg.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top