ACTUEEL

Zestig Indiase OK-assistenten in ziekenhuizen actief

In zes Nederlandse ziekenhuizen zijn momenteel ruim zestig Indiase OK-assistenten actief. Dit blijkt uit het antwoord van minister Schippers van Volksgezondheid op Kamer-vragen van de SP. Schippers betreurt de werving van Indiaas personeel, maar ziet geen reden voor een verbod.

Kwaliteit

Volgens Schippers is de kwaliteit van de zorg niet in het geding  door de inzet van Indiase OK-assistenten. Ook de praktische problemen rond de begeleiding en het inwerken van Indiaas personeel zijn beperkt volgens Schippers, die zich baseert op verklaringen van de betrokken ziekenhuizen waaronder het AMC, het UMCG en Tergooi ziekenhuizen. Er is geen sprake van extra belasting van chirurgen. Ook zijn de extra kosten voor ondermeer taalcursussen gering.

Richtlijnen

Daarnaast worden de Indiase OK-assistenten volgens de Nederlandse ziekenhuis-cao betaald, zodat er geen sprake is van uitbuiting. Bovendien staan de ziekenhuizen volgens Schippers open voor  internationale richtlijnen voor het werven van buitenlands personeel,  zoals in mei door de Wereldgezondheidsorganisatie vastgelegd. De ziekenhuizen beraden zich nu hoe deze code kan worden gekoppeld aan bestaande instrumenten, als de zorgbrede governance code en het keurmerk voor bemiddelingbureaus van buitenlandse werknemers.

Opleidingsfonds

Ondanks de geringe problemen en het zorgvuldige werkgeversbeleid, betreurt Schippers niettemin het aantrekken van Indiaas personeel aangezien het land kampt met grote tekorten aan zorgpersoneel. Een reden tot verbod is dit niet. Schippers ziet meer in het opleidingsfonds dat haar voorganger Klink in het leven heeft geroepen. Vanaf 2011 krijgen ziekenhuizen uit dit fonds een vergoeding voor opleidingskosten. Schippers verwacht dat zelf opleiden daarmee rendabeler wordt, waardoor er niet langer over de grenzen naar personeel hoeft te worden gezocht.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Ruud Koolen

3 november 2010

Lees ook het artikel over " Ook AMC werft ok-assistenten

merhai

3 november 2010

VAn direct betrokkenen heb ik vernomen dat dergelijke OK assistenten gebruik maken van de fiscale regeling waarbij ze slechts 30% inkomstenbelasting betalen. Indien dat inderdaad zo is ben ik er van overtuigd er geen personeelstekorten zouden zijn als de "gewone" Nederlandse OK assistent ook een dergelijk netto salaris werd betaald. Het fenomeen ken ik uit eerste hand van Poolse medisch specialisten die 15 jaar lang gebruik maken van een dergelijke regeling, hun werk goed doen maar zich niet een voelen met de organisatie en dus ook in niets anders ( vergaderingen) participeren .Bovendien zijn dergelijke werknemers zo intens bezig met "geld verdienen" dat ze zich niet kritisch opstellen m.b.t. o.a. werkomstandigheden. Binnen werknemerscollectieven zijn het zwakke schakels bij onderhandelingen.

Binnen operatiecomplexen zijn het geen teamplayers, zijn ze door gebrekkige communicatieve vaardigheden een additioneel gevaar en vormt hun "non assertieve houding" ook een gevaar voor personeel, organisatie en patient !!

Top