ACTUEEL

ADRZ bezuinigt acht miljoen euro

Door beter gebruik te maken van schaalvoordelen, de verkoop van vastgoed en specialisatie per locatie wil het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in 2011 acht miljoen euro bezuinigen. Daarmee denkt de raad van bestuur gedwongen ontslagen te kunnen vermijden en de kwaliteit van zorg te kunnen handhaven.

 Zwaar weer

Het ADRZ maakte eind november bekend in financieel zwaar weer te verkeren. Enkele speciaal ingestelde werkgroepen hebben zich de afgelopen weken over de vraag gebogen hoe de situatie het hoofd te bieden. De bezuinigingsoperatie voorziet ondermeer in de herverdeling van opnames en operaties. Dit betekent dat de locatie Vlissingen zich richt op planbare en laagcomplexe zorg en de locatie Goes op acute, complexe zorg. Daarnaast maakt het ADRZ werk van het opnieuw inrichten van zorgprocessen. Artsen en medewerkers moeten meer op een zelfde wijze en gericht op de gehele diagnose en behandeling werken. De introductie van zorgketens en zorgstraten maken de patiëntenzorg efficiënter, beter voorspelbaar, met minder wachttijd en minder kosten.

Vastgoed afstoten

Waar mogelijk wil het ziekenhuis vastgoed verkopen. Het gaat hierbij met name om locaties in Middelburg. Zo mogelijk wordt ook de locatie in Zierikzee verkocht en gedeeltelijk teruggehuurd. Tevens wordt een verlaging van de kosten voor medicatie verwacht door optimaler gebruik en inkoop van medicatie.

Vacaturestop

De raad van bestuur verwacht dat gedwongen ontslagen te vermijden zijn als de personele kosten  tot het minimum worden beperkt. Daarom heeft de raad van bestuur besloten tot niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden, niet toestaan van overuren of inzet van nuluren contracten. Vertrekkend personeel wordt niet vervangen. Naast een vacaturestop wordt bekeken of bepaalde diensten kunnen worden uitbesteed.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top