ACTUEEL

CPB wil nieuwe berekening Capaciteitsorgaan

Het Capaciteitsorgaan moet in haar beramingen ook rekening houden met de macro-economische tegenkrachten op de zorgvraag. Dat stelt het Centraal Planbureau na een beknopte toets naar betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het Capaciteitsplanop verzoek van minister Schippers van VWS.

Numerus fixus

Directe aanleiding voor deze toets was de aanbeveling van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg in zijn advies over de numerus fixus om de positie en samenstelling van het Capaciteitsorgaan te heroverwegen. Volgens het CPB zijn de door het Capaciteitsorgaan geschetste scenario’s plausibel, maar het CPB adviseert daarbij wel rekening te houden met de macro-economische tegenkrachten op de zorgvraag. Schippers zegt in de komende periode met het Capaciteitsorgaan te bezien hoe het CPB- advies bij toekomstige ramingen benut kan worden. Het Capaciteitsorgaan geeft in het Capaciteitsplan adviezen over de aantallen instromers voor de komende jaren in de onderscheiden vervolgopleidingen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top