ACTUEEL

Doek valt voor College sanering zorginstellingen

Het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) wordt opgeheven. Dat schrijft minister Schippers van Volksgezondheid in een nota van wijziging van het Wetsvoorstel cliëntenrechten zorg (Wcz). De taken van het CSZ worden overgenomen door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het CSZ, dat sinds 2000 bestaat, ziet toe op de sanering van ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Ook kan het op last van de minister ingrijpen bij instellingen in financiële problemen. Volgens Schippers past de opheffing van het CSZ bij de stroomlijning van overheidsdiensten.

Expertise

Wel acht Schippers het werk van het CSZ zo belangrijk dat de uitvoering elders moet worden voortgezet. De NZa is daarbij door haar kennis en expertise van bekostiging van zorgaanbieders de meest logische partij. Bovendien sluiten de taken van het CSZ volgens Schippers aan op de werkzaamheden van de NZa op het gebied van de marktordening en markttoezicht. Naast de reguliere taken van het CSZ op het gebied van sanering krijgt de NZa ook enkele nieuwe taken die oorspronkelijk het CSZ waren toebedacht. Het gaat hierbij om het toezicht op winstverbod en het toezicht op ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering.

Zuiver

De minister benadrukt dat ze het van belang vindt dat de verschillende deeltaken zuiver worden uitgevoerd. “Het is bij de saneringsbeslissingen en beslissingen op het terrein van behoud van vermogen van belang dat deze gescheiden van beslissingen over tarieven en bekostiging genomen kunnen worden”, aldus de minister.  Waar nodig zal de NZa bij de taakoverdracht functiescheiding toepassen.

Personeel

De overgang heeft volgens de minister geen personele gevolgen. De op het moment van de overgang bij CSZ werkzame werknemers, samen goed voor zes fte, gaan over naar de NZa.  De maximaal toegestane formatie bij de NZa is 260 fte. Volgens de minister werken er momenteel 247 fte bij de NZa.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top