ACTUEEL

NZa scherpt toezicht op zorgkantoren aan

Zorgkantoren hebben gemiddeld één op de vijf verbeterpunten uit 2009 niet verbeterd. Dat blijkt uit periodiek onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa vindt dit zorgwekkend en verplicht hen deze punten versneld aan te pakken.

Verplichte verbeterpunten

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verbeteren van informatie over zorg in de regio en het actief volgen van geïndiceerde cliënten die lang op zorg wachten. Ook het aanleveren van wachtlijstinformatie aan het CVZ is een verplichting.

De NZa heeft één zorgkantoor een aanwijzing opgelegd om deze informatie aan te leveren. Een ander punt van zorg betreft het PGB. Bij de controles door zorgkantoren zijn veel onjuiste declaraties aan het licht gekomen. Ook zijn de bedragen die nog teruggevorderd moeten worden bij budgethouders hoog. De NZa verplicht de zorgkantoren om deze punten in 2012 zo snel mogelijk te verbeteren.

Prestaties licht gedaald

Over de gehele linie zijn de prestaties van de zorgkantoren licht gedaald, vooral doordat de normen voor de beoordeling vorig jaar zijn aangescherpt. Cliëntgerichte bekostiging (waaronder het registreren en declareren op cliëntniveau) blijft een belangrijk aandachtspunt voor de NZa, hoewel zorgkantoren hierop in 2010 naar tevredenheid scoren.

Kleine zorgkantoren scoren het beste, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de NZa.

Beoordeling over 2010

De beoordeling van de zorgkantoren over 2010 is toegespitst op elementen die van belang zijn om de uitvoering van de AWBZ voor eigen verzekerden te kunnen realiseren. Voorbeelden zijn het beschikbaar komen van wachtlijstinformatie, de controle op de besteding van PGB-gelden, het voorkomen van negatieve reserves en de opvolging van eerder geconstateerde verbeterpunten. De NZa heeft ook een aantal best practices benoemd bij zorgkantoren, die de normen ruimschoots halen en als voorbeeld kunnen dienen voor de sector. 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

zNpVNLRtWLUPdE

7 maart 2012

Ik doe op dit moment een rednozoek naar besturing van facilitaire processen in de zorg. Ik ben blij met het overzicht in uw artikel omdat het de positieve zijde van marktwerking benaderd. Zonder uit het zicht te verliezen waar zorg om gaat vind ik dat de uitdagingen van marktwerking en vooral de groeiende verantwoordelijk en integratie in de zorg en de facilitaire zorg alleen maar voordeel oplevert, niet alleen voor de patient maar zeker ook voor medewerkers.

uxYxKdtAl

10 maart 2012

P3zOJH , [url=http://ngbzdpgogpne.com/]ngbzdpgogpne[/url], [link=http://eueckpdmumkz.com/]eueckpdmumkz[/link], http://hiszsyyhlqhe.com/

Top