Artikel

Henk Nies

Henk Nies (1955) is voorzitter van de Raad van Bestuur van Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg. Bij Vilans werken ca. 160 mensen en worden naast enkele grote landelijke implementatieprogramma’s tal van projecten uitgevoerd op het gebied van de verpleging, verzorging en thuiszorg, de gehandicaptenzorg en de zorg voor chronisch zieken.

Loopbaan

Hij studeerde psychologie met als afstudeerrichting gerontologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na zijn afstuderen heeft hij altijd de relatie tussen beleid, praktijk en onderzoek opgezocht, eerst als beleidsmedewerker bij de Gelderse Raad voor de Volksgezondheid en vervolgens bij het Nationaal Ziekenhuisinstituut (later Prismant). Van 2001 tot en met 2006 was hij als directeur NIZW Zorg verbonden aan het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Na de opsplitsing van dit instituut en de samenvoeging met enkele andere organisaties tot Vilans werd hij bestuursvoorzitter. Zijn inhoudelijke werkzaamheden spitsen zich landelijk en internationaal toe op beleidsvraagstukken in de ouderenzorg en ketenzorg in brede zin.

Nevenactiviteiten

Naast deze functies heeft Henk Nies tal van nevenfuncties bekleed waaronder het redacteurschap van enkele vaktijdschriften, een aantal bestuursfuncties en was hij onder meer oprichter van Eurocarers, de Europese organisatie voor mantelzorg. Henk is thans onder meer voorzitter van de Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg. Ook was hij lid van de Denktank Langdurige Zorg, die het rapport De kracht van keuze uitbracht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top