Reader Interactions

Reacties 3

 1. Jaap van den Heuvel

  Complimenten, voor een erg sterke feitelijke samenvatting. Iedere paar jaar is dat weer nodig. Je bent nog twee dingen vergeten. Ten eerste is het goed nog weer eens te benoemen wat dit idiote systeem met de zorgverleners heeft gedaan. Toch gaat iedereen dapper door. Ten tweede; de oplossing! Die gaat niet meer van de overheid komen na de jarenlange aaneenschakeling van debacles op vele ministeries waar iedereen nu druk is met het herstellen van de fouten, wat vervolgens ook niet lukt. Het wordt dus tijd dat het zorgveld zelf het initiatief neemt en bijvoorkeur zelf met een voorstel komt. Anders gebeurt er niets en moet jij over twee jaar weer een samenvatting schrijven.

 2. Yiannis.

  Wat hèt systeem zou zijn dat de zorg niet onnodig duur zou maken; marktwerking in de zorg, is uitgegroeid tot een giga maatschappelijke perversiteit. Den Haag wil er niet van horen. En de zorgverzekeraars zelf hebben er geen last van, integendeel. Die houden zich dus stil.

  De denkfout zit in het feit dat je met producten die je verplicht moet aanschaffen zoals onze basisverzekering deze verzekering met concurrentie niet zo goedkoop als mogelijk kan zijn en blijven als kan. Want elke verzekeraar en zorgaanbieder houdt de eigen gevonden slimheden uitsluitend voor zichzelf. In plaats van deze met alle andere collega’s te delen. ‘Slimheidsolidariteit’ dus. Want daar heeft iedere verzekerde profijt van ! Niet alleen de klanten van betreffende verzekeraar of aanbieder. Maar zo gaat het dus nu niet. Het is nu ieder voor zich. Bij ‘slimheidsolidariteit’ heb je aan één zorgverzekeraar genoeg. En daarom alleen al heb je al minder premiekosten.

  Een tweede kosten-escalerend gevolg van ons huidige stelsel is dat door die concurrentie iedere verzekeraar van iedere verzekerde precies moet weten ‘wat er waarom precies is gebeurd’. Het gevolg is dat onze zorgprofessionals minstens een derde van hun tijd kwijt zijn met administratief werk voor de verzekeraars. Dat kost ons als verzekerden bakken extra geld. Want die tijd moet wel worden betaald. En onze zorgprofessionals hebben hierdoor een onnodige hoge werkdruk en houden er dus op gegeven moment mee op. Of beginnen er niet eens meer aan.
  Bij één verzekeraar kun je volstaan met het volgen van een representatieve steekproef van verzekerden. Bijvoorbeeld zoals bij het NZEL. Scheelt bakken aan onnodige kosten en stress en irritatie bij alle zorgprofessionals. En je kunt met dezelfde hoeveelheid zorgprofessionals meer doen.

  Verder kost de ingewikkeldheid van het stelsel ook het nodige extra. Denk aan de nu noodzakelijke ‘verevening’. En het je in de markt moeten zetten als verzekeraar.

  Er is slechts één conclusie mogelijk: Hoe langer dit stelsel zo doorgaat hoe onnodig hoger onze zorgpremie gaat worden. En hoe steeds minder mensen in de zorg willen (gaan) werken.
  Het is kortom een zichzelf kapotmakend stelsel. Gewoon één zorgverzekeraar Samenzorg Nederland. En iedereen is van een hoop gezeik en kosten af.

  Hans van der Schaaf.
  Kreta, 18 feb 2022.