Reader Interactions

Reacties 1

  1. Ger Haan

    Waardevolle reflectie, Henry. Een eerste vraag aan de bestuurders en toezichthouders zou kunnen zijn: wanneer hebt u, na het uitbreken van de crisis, voor het eerst expliciet met elkaar stil gestaan voor een dergelijke reflectie?