Reader Interactions

Reacties 1

 1. Robert Kreis

  Robert Kreis
  Een goed stuk van Jaap ven der Heuvel. Toch enkele kanttekeningen.
  Verkiezingstijd is begonnen dus de tijd van profilering van politieke partijen en zorgorganisaties is weer aangebroken. Wegens een armoede aan eigen ideeën heeft VWS aan NZa gevraagd een beleidsstuk te produceren dat zicht biedt op de toekomst van de zorg, lees: kosten besparing. Na een vernietigend oordeel van de Rekenkamer over het traject “Zinnige zorg” is er nu door het NZa het document “Passende zorg” geproduceerd. De inhoud leunt sterk op van bovenaf gedirigeerde “Value Based Health Care (VBH) concepten.
  Porter zelf heeft al aangegeven dat VHB “uitkomsten” lastig zijn te kwantificeren en dat het systeem niet tot kostenverlaging leidt. Eerder tot een stortvloed van “gespecialiseerde” zorginstellingen zoals bekkenbodem-, rug-, hoest-, slaap- en andere klinieken. VBH-care kan wel, maar moet van binnenuit – door professionals zelf – plaatsvinden. Vanaf bovenaf leidt alleen maar tot meer bureaucratie. Bovendien welk probleem wordt hiermee opgelost? Nederland heeft in Europa de zuinigste zorginstellingen, maar één van de duurste zorgsystemen. Van de beschikbare arbeidstijd van zorgpersoneel gaat 40% naar administratie. Zoals ik eerder heb aangeven wordt hiermee op jaarbasis rond de 8 miljard verspild.
  VBH, regiofinanciering en populatiebekostiging hebben alle het nadeel dat niet goed berekend kan worden waarop je financiert. De enige oplossing is: weer weten wat iets kost. Dus opnieuw ziekenhuiskostprijzen introduceren volgens landelijke richtlijnen en vervolgens belonen als je in je instelling de kostprijzen kunt verlagen (zie mijn artikel in Medisch Contact).