Reader Interactions

Reacties 1

  1. Peter Koopman

    Als je alleen met cijfers het nieuwe begrip “passende zorg” wilt verklaren en de betreffende spreekbuis in deze ( NZa ) van kwantitatieve kant beschouwt lijk je gelijk te krijgen. Naar mijn waarneming gaat passende zorg primair over bewezen werkzame en primair geïndiceerde professionele zorg voor individuele gezondheid. Ook positieve en preventieve aspecten zijn hierbij inbegrepen. Ik zou het begrip dus meer van kwalitatieve aard typeren. Dat er een nominale stijging in het aantal burgers ( tot 2040 ruim 400.000 erbij ) komt en qua leeftijdsopbouw een toename aan hulpvragen ( mantelzorg, helpenden en technische aspecten ) en professionele zorg rondom de dubbele vergrijzing staat naar mijn mening los van effecten in het begrip “passende zorg”. Dat is meer van kwalitatieve aard, toch?