Reader Interactions

Reacties 1

 1. Robert Kreis

  Voor de minder ingewijde lezer hierbij nog een verklarende en sterk vereenvoudigde begrippenlijst:
  -AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Tot 2015 regelde deze wet de “extramurale zorg”.
  -Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning. Na 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor niet complexe en meer kortlopende extramurale zorg.
  -Wlz: Wet langdurige zorg. Landelijke verzekering voor “meer complexe en langdurige extramurale zorg” uitgevoerd door zorgverzekraars via regionale zorgkantoren.
  -Zvw: Zorgverzekeringswet. Evenals de Wlz een landelijk verplichte verzekering die via de zorgverzekeraars overwegend de curatieve zorg regelt.
  -WNT: Wet normering topinkomens. De wet regelt de (maximale) beloningsstructuur van in de wet benoemde zorginstellingen.