Aad Koster

Aad  Koster

Aad Koster (1960) is voorzitter van de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) en voorzitter van de Vereniging NL Zorgobligatie.

Voorheen was Koster directeur van ActiZ, tot november 2015. ActiZ vertegenwoordigt ruim 400 aangesloten zorgondernemers van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisties, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Koster studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Van 1980 tot 1990 was hij werkzaam bij het Nederlands Instituut Arbeidsomstandigheden (inmiddels onderdeel van TNO). Van 1990 tot 1994 was hij financieel-economisch beleidsmedewerker bij de toenmalige Nederlandse Zorgfederatie en onder meer betrokken bij CAO-onderhandelingen. Vervolgens trad hij in dienst bij de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg. Hij werkte daar als hoofd Werkgeverszaken en later als adjunct-directeur.

Van 1 juli 2005 tot 1 juli 2006 was hij directeur van Z–org, de rechtsopvolger van de LVT. Uit de fusie tussen Z-org en Arcares, branchevereniging verpleging en verzorging, ontstond medio 2006 ActiZ. Naast deze werkzaamheden is Aad Koster jarenlang actief geweest als gemeenteraadslid. Tevens verving hij een klein jaar een wethouder met onder meer de portefeuilles zorg en welzijn. Ook is hij bestuurder geweest van diverse sportorganisaties, zoals een grote voetbalvereniging en een sport- en recreatiecomplex.

Geschreven blogs