Jan Scheffer

Jan Scheffer

Jan Scheffer is specialist zorglogistiek. Na een carrière in de industrie is hij sinds elf jaar werkzaam in de zorgsector als adviseur, conceptontwikkelaar en projectmanager. Scheffer is vice-voorzitter van de Vereniging Logistiek Management (VLM), docent zorglogistiek bij VvAA, lid advisory board European Heathcare Logistics en was secretaris bij de Raad voor Zorglogistiek. Ook is hij regelmatig spreker en dagvoorzitter.