Wouter Poels

Wouter Poels

Wouter Poels is bij Berenschot werkzaam als senior consultant Zorg en Welzijn. Vanuit deze rol helpt hij (zorg)organisaties en gemeenten bij het oplossen van strategische vraagstukken. De afgelopen jaren heeft Poels een kartrekkende rol vervuld bij de opstart en doorontwikkeling van een nieuwe organisatie op het snijvlak van het sociaal domein, zorg en dienstverlening.

Geschreven blogs