Bas Baanders

Bas Baanders

Bas Baanders werkt aan trajecten op het snijpunt van kwaliteit en inhoud aan de ene kant en organisatie en implementatie aan de andere kant. Begeleidt talrijke instellingen in VVT en GGZ om in te spelen op de transities in de zorg. Vernieuwt inventief en praktisch nieuwe samenwerkingsverbanden van zorgvragers, zorginstellingen, gemeenten, zorgverzekeraars.
Daarnaast begeleidt Bas Baanders (lid van de NVTZ-pool evaluatoren) zelfevaluaties van Raden van Toezicht. Adviseert bij de optimalisering van het toezicht en onderzoekt calamiteiten op het gebied van governance en kwaliteit. Is docent van NVTZ Academie en mede-auteur van de Atlas van het toezicht, een uitgave van de NVTZ en het Nationaal Register (2017).