Pieter Mackaaij

Pieter Mackaaij

Pieter Mackaaij is Market Access Manager bij Roche Diabetes Care. Een organisatie met meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van diabeteszorg, die ernaar streeft om mensen met diabetes de regie over hun leven met diabetes te laten krijgen en te behouden. Hij is altijd op zoek naar nieuwe methoden om mensen met diabetes beter in staat te stellen een leven te leven zonder beperkingen. Pieter streeft ernaar om middels het toepassen van zelfmanagement betere resultaten te bewerkstelligen en bij te dragen aan zinnige zorg. Naast zijn rol bij Roche Diabetes Care is hij voorzitter van de werkgroep diabetes bij Diagned, een vereniging van en voor fabrikanten en importeurs van in vitro diagnostica in Nederland.