Theo Hooghiemstra en Lies van Gennip

Theo Hooghiemstra en Lies van Gennip

Lies van Gennip is sinds 2012 directeur van Nictiz, expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth. Nictiz wordt door de overheid gefinancierd om het zorgveld te ondersteunen bij effectief gebruik van ICT in de zorg.  Samen met NIVEL produceert Nictiz bijvoorbeeld de jaarlijkse eHealth-monitor voor de overheid. 

Van Gennip is als bioloog in 1988 cum laude gepromoveerd aan de RU Leiden.

Theo Hooghiemstra is Principal Consultant en adviesmanager bij PBLQ. Als Principal Consultant richt hij zich vooral op vertrouwens- en privacyvraagstukken, in het bijzonder in de gezondheidszorg. Als adviesmanager is hij verantwoordelijk voor de volgende markten: Zorg & Sociaal Domein, Decentrale overheden, Economische Zaken & Innovatie, en Algemene Zaken. PBLQ ondersteunt publieke organisaties bij de uitvoering van hun kerntaken met advies, opleidingen en onderzoek. 

Hooghiemstra studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente in Enschede en Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

 

Geschreven blogs