Paul Baks

Paul Baks

Paul Baks is sinds 2006 toezichthouder en bestuursadviseur in de zorgsector. Thans is hij voorzitter van de rvt van GGZ Delfland en lid rvt van Viva! Zorggroep. Eerdere toezichtfuncties had hij bij Zorgpartners Friesland, Topaz, ZMC en Groot Klimmendaal.

Baks heeft brede ervaring opgedaan in het bedrijfsleven ne heeft vele functies vervuld bij ABN Amro, waar hij vanaf 1995 vice president Public Sector was en daarmee boegbeeld in het publieke domein. Hij is gespecialiseerd in publiek private verhoudingen. Als gevolg daarvan was hij vanaf 2002 intensief betrokken bij de liberalisering van de zorgsector in Nederland.

In 2006 nam Baks afscheid van de bank en zette hij zijn kennis en ervaring geheel in voor de zorgsector. Baks is auteur van diverse publicaties, vooral gericht op de veranderingen in de zorgsector.