Jan Megens

Jan Megens

Jan Megens werkt sinds 2009 bij Menzis en is de afgelopen vier jaar manager van het zorgkantoor in Enschede. In die rol is hij verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet Langdurige Zorg. Jan heeft een kritische blik op het effect van regels op de daadwerkelijke zorg. Hierin is hij continue op zoek naar de balans tussen juiste verantwoording en goede zorg.