BLOG

Moed ontbreekt bij noodzakelijke ingrepen in de AWBZ

Moed ontbreekt bij noodzakelijke ingrepen in de AWBZ

In de afgelopen weken is in de media het debat over de toekomst van de AWBZ en vooral de ouderenzorg losgebarsten. Zorgbestuurder Marco Meerdink verwijt in de Volkskrant de politiek gebrek aan moed om in te grijpen in de ouderenzorg.

Hij illustreert dit aan de hand van het Lenteakkoord. De middelen voor ‘extra handen aan het bed’ voor de gehandicaptenzorg en de GGZ worden in het Lenteakkoord geschrapt, terwijl die voor de ouderenzorg beschikbaar blijven. Mensen met een beperking worden zo door het Lenteakkoord onevenredig benadeeld. De Lentecoalitie bezuinigt ook nog eens 150 miljoen euro op het gehandicaptenvervoer. Deze maatregel treft vooral rolstoelgebruikers en mensen met een meervoudige complexe zorgvraag. Hun mogelijkheden voor dagbesteding worden beperkt. Een verschraling van hun kwaliteit van leven dreigt.

Onrechtmatig handelen overheid

De brancheorganisatie VGN stelt dat er met deze maatregelen sprake is van onbehoorlijk bestuur en onrechtmatig handelen door de overheid. Helaas heeft de rechter, in het door de VGN aangespannen kortgeding, de VGN niet in het gelijk gesteld. De VGN stelt terecht dat de cliënten in de gehandicaptenzorg de echte verliezers zijn.

Negatieve gevolgen

Het Lenteakkoord heeft voor mensen met een beperking nog meer negatieve gevolgen. Voor alle doelgroepen met een relatief lichte zorgvraag (ZZP 1-3), zal er geen intramurale zorg meer beschikbaar zijn. De vraag is of dat voor mensen met een beperking in alle gevallen verantwoord is. Kan bijvoorbeeld voor deze kwetsbare doelgroep ook thuis permanent toezicht worden georganiseerd?

Lenteakkoord

Maar dat is nog niet alles. Het Lenteakkoord bevat een rijksbrede korting die verdeeld is over alle departementen. En ook die raakt mensen met een beperking, zo bleek onverwachts deze zomer. MEE moet met haar cliëntondersteuning de taakstelling van het ministerie van VWS voor bijna een derde deel invullen. Bovenop eerder aangekondigde bezuinigingen leidt dat in 2013 tot een korting van ruim 25 miljoen euro. Een directe bezuiniging op de ondersteuning van mensen met een beperking. Juist nu de ondersteuning aan deze mensen hard nodig is om hun zelfredzaamheid te bevorderen en eigen kracht te versterken. Opnieuw zijn mensen met een beperking de echte verliezers. Cliëntondersteuning werkt overigens ook preventief en voorkomt zo een beroep op duurdere zorg en voorzieningen. Daarop bezuinigen kost meer dan het oplevert.

Debat over AWBZ

Een maatschappelijk en politiek debat over de toekomst en betaalbaarheid van de AWBZ is noodzakelijk. Een nieuwe coalitie staat voor ingrijpende keuzes. Maar het kan niet zo zijn dat, bij gebrek aan moed om in te grijpen in de ouderenzorg, vooral de mensen met een beperking en een levenslange zorgvraag daarvan het slachtoffer worden.

Jan de Vries
directeur MEE Nederland
www.twitter.com/jandevries_

9 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

7 augustus 2012

Nobelprijswinnaar Buchanan is de econoom die het principe van de Public Choice theory heeft ontwikkeld.

Dat de care in Nederland zover is uitgedijd komt door de politiek en de stemmenwinst die dat opleverde voor de zittende partijen. Iedere partij zit nu in hetzelfde schuitje.

Dan rest alleen nog ingrepen bij een zo klein mogelijke groep mensen. De mensen die die zorg hebben gaan protesteren, mensen die die die zorg niet nodig hebben of nog niet nodig hebben blijven achterover leunen.

Een tweede aspect is het fenomeen van de gratis zorg. Gebruikers van deze zorg zien geen rekening. Krimpen van de zorg raakt hen dan ook niet. Zolang de zorg maar gratis is en blijft.

Geen enkele politicus zal dan ook als eerste harde ingrijpende maatregelen doorvoeren op de AWBZ/Care. Het impliceert politieke zelfmoord.

Ingrepen zullen dan ook alleen worden doorgevoerd als alle partijen er mee instemmen. Kamerbreed, inclusief de oppositie. Dan zal de wal het schip eerst moeten keren en dan is het te laat voor rationele oplossingen.

Dat is het nadeel van de democratie en daarmee ook het grote voordeel.

Wat zou Assad immers doen als dit zou spelen in Syrie?

Galop

8 augustus 2012

Je hebt gelijk hr De vries
Alleen de partijen zijn niet geïnteresseerde in uw stelling.

vleugel

8 augustus 2012

De analogie met andere beleidsterreinen is stuitend zichtbaar. Binnen het domein van werk en inkomen zijn burgers die afhankelijk zijn van gemeentelijk minimabeleid (mensen met een inkomen tot 110% sociaal minimum) door de colleges een gemeenteraden ongemeen hard aangepakt. Het heeft geleid tot een beleid waarin kwetsbaar wordt uitgespeeld tegen kwetsbaarst en kansloos tegen kanslozer.
Binnen de awbz zien we nu hetzelfde. Zij die vanaf geboorte vanwege blijvende beperkingen op grond van handicap/aandoening blijvend afhankelijk zijn worden uitgeruild tegen de veel grotere groep van de ouderen in de sector verpleging en verzorging met inmiddels opgebouwd vermogen. Pak de vermogensvrijstelling aan.
Vermogen ontstaat zelden door persoonlijke verdienste maar door mazzel, zelfverrijking of profijt van voormalig overheidsbeleid (denk aan premiewoningen in de jaren 70) .
Voor het overige raad ik iedereen aan om door gedrag/leefstijl stoornissen te (laten) ontwikkelen die grote maatschappelijk overlast veroorzaken. Dreigende destabilisatie van samenleving en toenemende onveiligheid richten de uitgaven van de overheid meer dan ernstige beperkingen vanaf de geboorte. Zo zullen de belastinginkomsten en premieuitgaven uw kant op komen.
treurig maar waar en uit talloze onderzoeken aangetoond.

En dat laatste zul je nu nauwelijks zien voor de groepenken.

Peltenburg

8 augustus 2012

We hebben het steeds over ingrepen in de awbz. Maar de cure sector en dan met name de ziekenhuizen zijn toch de grote aanleverende sector voor de groei van de AWBZ uitgaven. Er moet een maatschappelijke discussie komen over het feit dat we niet eeuwig moeten willen leven. Artsen worden gedwongen om altijd maar door te gaan met behandelen. Als je oud bent en veel aandoeningen hebt moet je dan altijd maar doorgaan als er een complicatie optreedt? Artsen moeten de moed ontwikkelen om hierover in gesprek te gaan met de oudere mens die veel ziekten onder de leden heeft en dus koetver duidelijkheid komen over wat er nog wel en wat er nog niet wordt gedaan als er een somatische verergering van een van de ziektes waar ouderen aan kunnen lijden. Let wel ik heb het niet over ouderen die nog naar de fitness gaan. Ook ouderen zelf dienen zich bewust te zijn dat ze hierover afspraken maken met hun huisarts en kinderen wat wil ik nog wel en wat wil ik niet meer als er iets ergs met mij gebeurt.
Hans peltenburg
Transferverpleegkundige

Smits

8 augustus 2012

U geeft aan dat er een maatschappelijk debat nodig is. Dit is echter al tijden zo, omdat deze verschraling van de zorg er al lang aan zit te komen.
Maar waar is MEE in dit verhaal? Ik mis de krantenkoppen als 'MEE vooraan in strijd tegen verschraling zorg'. MEE is landelijk, voor de burger en waarschijnlijk ook voor de leden van de Tweede Kamer, (te) onzichtbaar, terwijl dit juist de partij is die de gevolgen voor deze doelgroep het beste inzichtelijk kan maken.
Als er aan de schoonmaak-CAO wordt getornd zien we dagenlang vakbonden en schoonmakers op het journaal. Waarom zien we MEE nooit, als ons werk, of het welzijn van onze doelgroep in gevaar komt?

Martijn Smits
Consulent MEE Noordoost Brabant

F. Conijn - www.gezondezorg.org

8 augustus 2012

Dhr. De Vries stelt voor om op de ouderenzorg te bezuinigen ten gunste van de gehandicaptenzorg. Dat vind ik nogal wat, want ik vind het belangrijk dat voor beide groepen mensen de benodigde zorg en ondersteuning er is.

Wat ik echter ook belangrijk vind is dat het gaat om zorg, niet om luxe, want de zorg moet wel betaalbaar blijven. Nu zal ik de laatste zijn die stelt dat gehandicapten een luxe leven leiden, maar ik zou dhr. De Vries willen aanraden om duidelijk te maken waarom de Lentecoalitie het verkeerd ziet.

Hij heeft wel enigszins, maar m.i. nog onvoldoende duidelijk gemaakt dat er geen sprake is van luxe in de gehandicaptenzorg, en helemaal niet waarom dat wel zo zou zijn in de ouderenzorg.

Kees Marges

8 augustus 2012

Uitstekende slot zin: 'Maar het kan niet zo zijn dat, bij gebrek aan moed om in te grijpen in de ouderenzorg, vooral de mensen met een beperking en een levenslange zorgvraag daarvan het slachtoffer worden'. Ouderenzorg moet bijten de Awbz goed geregeld worden. De Awbz was daar nooit voor bedoeld, maar misbruikt door politici om stemmen te winnen. Nu zitten zij en de ouderen op de blaren. Ik hoop dat ex-CDA Tweede Kamerlid Jan de Vries zijn ex-collega's en partijgenoten mee krijgt met zijn stelling. Als die om zijn volgen de partijen die ook boter op hun hoofd hebben, ook wel.

Overigens zijn verstandelijk gehandicapten, die extramuraal wonen en dus geen gebruik maken van Awbz geld voor het wonen in een instelling, al gestraft omdat de financiering van hun zorg op dagverblijven uit de Awbz verwijderd gaat worden en overgaat naar de wmo. Dat zal waarschijnlijk leiden tot een afbraak van hun huidige zorg op hun dagverblijven. Zeker als ook nog zo drastisch op hun vervoer bezuinigd gaat worden.

v Laarhoven

9 augustus 2012

Je woorden zijn mij uit het hart gegrepen Jan.
Ik ben heel blij dat jij en jullie bij MEE Nederland op je post blijven en zorgen dat de belangen van onze clienten hoog op de prioriteitenlijst blijven staan!!! zodat wij op de werkvloer de clienten ook daadwerkelijk die hulp kunnen blijven geven die ze verdienen.

heel veel succes met jullie werk.

vriendelijke groet
Rie-anne v Laarhoven
MEE Tilburg

F.J.Zweere (mixraad Mee MH

17 augustus 2012

Hallo Jan,
Ik ben het helemaal met je eens een kritische opmerking van mijn kant betreft toch wel de opstelling van het CDA die nog maar eens te kennen geeft regeren belangrijker te vinden dan op te komen voormensen met een beperking.

Resultaat hiervan is 14 zetels in de peiling en dus wel een heel beperkte rol in de toekomst.

Hulde aan departijen die wel voor de mensen met een beperking opkomen.

met viendelijke groeten.

Fred Zweere

Top