BLOG

Specialist, kom niet bij een UMC werken!

Specialist, kom niet bij een UMC werken!

Mag ik alle medisch specialisten die overwegen bij een universitair medisch centrum te gaan werken een welgemeend advies geven? Doe dat maar even niet! Tenminste, niet zolang het kabinet van plan is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen, de WNT aan te scherpen.

Volgens de plannen die nu op tafel liggen zou de maximum salarisnorm in de publieke sector verlaagd worden van 130 procent naar 100 procent van een ministersalaris. Van de 4.300 specialisten in de universitair medische centra, die allen in loondienst zijn, heeft ruim 80 procent een salaris dat op of onder  die norm ligt. Daarnaast verdienen  de meeste van de 2.300 specialisten in loondienst van de algemene ziekenhuizen ook op of onder de norm. Al deze specialisten liggen qua verdiensten onder de loep omdat hun salaris tot voor kort gepubliceerd moest worden.

De bijna 7.000 vrij gevestigde specialisten die gemiddeld ruim boven de norm verdienen die nu voor bestuurders geldt, hoeven hun salaris niet openbaar te vermelden. Zij vliegen dus onder de radar en gaan ook niet onder de aangescherpte WNT vallen.

Er is nu al sprake van een – soms forse – ongelijkheid in de beloning van medisch specialisten in loondienst ten opzichte van hun vrijgevestigde collega’s en dat wordt alleen maar erger. Dat is om meerdere redenen ongewenst. Een ziekenhuis dat de bedrijfsvoering  wil sturen via kwaliteit en prijs van de zorg zou het werken in loondienstverband juist moeten stimuleren, maar met deze plannen kan een Raad van Bestuur dat wel vergeten. De verschillen tussen een specialist in loondienst en een vrijgevestigd specialist worden door de normering van het inkomen alleen maar groter. Sterker nog: er zijn nu al specialisten die geconfronteerd  worden met een achteruitgang in hun salaris van 25 procent als zij bijvoorbeeld een leidinggevende positie willen accepteren in een umc. Let wel: dat gaat dus om gewoon salaris, niet om een schommeling in het ondernemersinkomen; een risico dat bij ondernemerschap hoort. Bij een voorstel voor een nullijn gaan werknemers al massaal de straat op. Wat moeten ze dan doen bij een dreigende salariskorting van 25 procent?

Ik ben in mijn hele carrière in de zorg één keer een hoogleraar tegengekomen die geen behoefte had aan de salarisverhoging die bij het aanvaarden van een leidinggevende functie hoorde. De man had geen zin in ‘het gezeur’ dat daar waarschijnlijk over zou ontstaan in de wandelgangen en op verjaardagsfeestjes. Deze collega verdiende een pluim, daar niet van, maar je kan natuurlijk niet verwachten dat iedereen zo redeneert. Als iemand meer dan een kwart op zijn salaris wordt gekort op het moment dat hij een verantwoordelijke functie wil bekleden, dan wordt het voor een werkgever wel heel erg lastig om de vacatures nog te vullen.

Onacceptabele ongelijkheid

Het kabinet lijkt met deze aangescherpte plannen aan te sturen op ‘gelijke monniken, gelijke kappen.’ Als een directeur van een publieke instelling niet meer mag verdienen dan een minister, dan ook een medisch specialist niet. Het kabinet vergeet dan voor het gemak even dat ook de vrijgevestigde collega’s in de algemene ziekenhuizen voor 100 procent uit publieke middelen worden betaald. Ook hun ondernemersinkomen komt helemaal uit de publieke portemonnee van de zorgverzekeraars. Door de specialisten in loondienst te korten en de vrijgevestigde collega’s ongemoeid te laten wordt een onacceptabele ongelijkheid gecreëerd. Dat is een ongelijkheid waar met name de universitair medische centra, met 100 procent van de specialisten op de loonlijst, onevenredig door worden getroffen.

Gelijke kappen

Ik doe dan ook een dringende oproep aan het kabinet: als u wilt dat in de universitair medische centra nog specialisten willen werken aan de best mogelijke zorg, onderzoek en onderwijs, zorg dan voor écht gelijke kappen voor onze monniken. Trek die geplande aanscherping van de WNT in! In de universitair medische centra is een eerste stap reeds gezet door de beloning van bestuurders  te normeren vanaf 1 januari 2013 op 130 procent van een ministerssalaris. 

Geen loondienst

Als de WNT-plannen voor uitsluitend medisch specialisten in loondienst boven de markt blijven hangen, dan snap ik het als een medisch specialist niet meer in loondienst wil werken. Ik zou het hem of haar zelfs afraden. Solliciteer maar even niet bij een universitair medisch centrum zolang de WNT niet van tafel is.

Guy Peeters
voorzitter Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)

22 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

5 juli 2013

Ander alternatief is uiteraard om alle specialisten in loondienst te brengen, waardoor de WNT voor alle ziekenhuizen van toepassing is.

Tevens zou ik mijzelf afvragen of het wel een probleem is dat alle medisch specialisten die hun inkomen belangrijker vinden dan werkplezier weg gaan bij jouw ziekenhuis en elkaar opzoeken. Immers, interensieke motivatie is veel belangrijker.

Schulte

5 juli 2013

Een ministersalaris van 135.000 euro zou voldoende moeten zijn. Daar werken academische artsen in de ons omliggende landen ook voor. Ook de inkomsten van de vrijgevestigden moeten naar 165.000 euro zakken, want de huidige inkomsten zijn internationaal maar zeker ook nationaal niet meer te verantwoorden.

De wet voorziet in een soepele overgang met ruime termijnen en daarmee heeft iedereen ruim de tijd om te wennen.

Wat betreft de oproep om elders te gaan werken. Die lijkt meer gericht op het behoud van het eigen bestuursinkomen. Niets staat academische ziekenhuizen in de weg om vrijgevestigden in hun ziekenhuis toe te laten. Vrijgevestigden zijn per product nog goedkoper ook, en de arbeidsmarkt voor specialisten is ruim dus ik verwacht geen personeelsproblemen voor de UMCs.

Kortom, wederom een bestuurder die vindt dat hij zelf meer zou moeten verdienen... gaap.

Anoniem

5 juli 2013

Wat een ongelofelijk onzin verhaal. Jaren achter elkaar zijn de vrijgevestigd specialisten gekort. Er was destijds nooit bijval van loondiensters.
Nu zitten we al een jaar in het beheersingsmodel, met als resultaat dat de het NETTO inkomen tussen loondienst en vrijgevestigd specialist hooguit 10K verschilt.
Wel worden er veel meer uren gemaakt in een vrijgevestigde praktijk en ligt de productiviteit ruim 30% hoger dan bij loondiensters.

Men kon het op zijn klompen aanvoelen dat na de meervoudige kortingen van vrijgevestigde specialisten de AMS nu aan de beurt is. De kaasschaaf blijf keer op keer terugkomen.

Wat betreft het commentaar van schulte, lees het rapport Meurs maar. De honoraria van de nederlandse vrijgevestigd medisch specialist loopt niet uit de pas met medisch specialisten in andere Europese landen!!
Men kan dus stellen dat de multipele kortingen op de honoraria van medisch specialisten wel eens klaar mogen zijn en dat de overheid een andere zondebok mag uitzoeken.

Jolanda_lust_er_wel_pap_van

6 juli 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 08-07-2013 09:59.

Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 08-07-2013 10:03.

Anoniem

6 juli 2013

n welgemeend advies Peeters, hou de eer aan jezelf en vertrek salon liberaal

Henksen

6 juli 2013

Ministerssalaris 140k. Gedeeld door 14 maanden ((13e maand en vakantiegeld) is bruto per maand 10.000 euro. Dat is netto dus +- 5500 euro. Gemiddelde werkweek is 60 uur dus netto= 5500 euro/240 uur= €22.92 netto per uur. En dan zit je dus ook nog in de hoogste schaal en ben je waarschijnlijk begin 40...........Een beetje stukadoor trekt daar zijn neus voor op........

Als ik specialist zou zijn zou ik wel weten wat ik tegen VWS NZA en ZN zou zeggen "go fuck yourself" en mijn heil elders zoeken.

de Kousemaeker

7 juli 2013

Ik ben toch blij dat het merendeel van de artsen die ik ken, niet gedreven worden door geld, en ik ken er behoorlijk wat.

Het lijkt wel of de niet artsen zich drukker maken over inkomens van specialisten dan de specialisten zelf. De drijfveer van iedere en dan bedoel ik ook iedere arts is om ziektes te genezen of patiënten te behandelen, de drijfveer is niet om heel veel geld te verdienen.

Het blijft me verbazen dat er zo gefocussed wordt op de inkomens van artsen, en op het feit dat ze hier alleen maar door gepreoccupeerd zouden zijn.

Ik ken weinig beroepsgroepen waarbij het inkomen met 30% (voor sommige vakgroepen ) is teruggebracht en die met dezelfde toewijding en energie patiënten blijven behandelen.

Dus laten we ophouden met deze beeldvorming en ons met elkaar druk maken hoe we de zorg kunnen verbeteren (vrijgevestigd of in loondienst met of zonder Balkenende norm, maar altijd gericht op het behandelen van patiënten)

Henksen

7 juli 2013

@kousemaker, als je je niet druk maakt dat je na een half leven studeren voor maximaal 21 euro per uur een superzware en verantwoordelijke baan hebt dan duurt het niet lang of ze gaan je een tientje per uur betalen. Hakken in het zand dus.

Henksen

7 juli 2013

Ik kan mij zo gruwelijk ergeren aan die loser reacties van Jolanda en Kousemaker. Er zijn genoeg specialisten die een heel gezin moeten onderhouden van 1 inkomen en waar niet man lief een dik betaalde baan heeft.

Dat jullie ook voor modaal willen werken is prima maar spreek dan niet voor de artsen bij wie het een roeping is patiënten te genezen maar het geen roeping is om hier een relatieve fooi voor te krijgen.

Door jullie zwakke houding komen de managers er weer mee weg en maken jullie de hele beroepsgroep stuk. Bij dit werk hoort een fatsoenlijk inkomen.

Cerfontaine

8 juli 2013

Degene die verantwoordelijk is voor het imago van de veel geld verdienende specialist is professor dr. drs Loek Winter.

Laatst zag ik een internetsite waar Emile Roemer van de SP werd geciteerd waarop deze prof. Winter citeerde die op een congres van specialisten heeft gezegd:
'de marges zijn ruim. We kunnen allemaal heel veel geld verdienen'
Nou ben ik zelf specialist maar zoiets zeg je toch niet ? Dat is toch koren op de molen van onze goedwillende linkse vrienden?

En dan heeft deze prof Winter ook een spoor van vernieling achtergelaten bij veel instellingen waar hij collegae in een kwaad daglicht zet en als je eens zijn site bezoekt wordt je ook niet vrolijk over wat er allemaal mis zou zijn aan de nationale ziekenhuis wereld. Dit deugt niet, die deugt niet, kortom een en al negativiteit.
En dan zijn er nog de vele verhalen over wat hij in diverse media over dokters in het algemeen en specialisten in het biezonder uit de school klapt. Dan breng je toch de medsiche stand in een zeker imago? Dat is toch tijdelijke politieke winst voor het eigen ego? De eigen 'toko'?

Nu staan we als beroepsgroep te boek als 'graaiers' maar de berekening van Henksen -hierboven- laat duidelijk zien wat de netto bedragen voor de meesten van ons zijn. Velen hebben er genoeg van door onze patiënten altijd maar weer herinnert te worden aan de fraudes van sommige collegae waar de media zich met graagte oip storten. Maar ik vraag me af 'wat is de winst'?

Mijn voorstel is dat de N.Z.R. zich openlijk distantieert van collega Winter die zich er op laat voorstaan zelf nog 'geen euro' verdiend te hebben aan zijn solo-aktiviteiten maar ondertussen wel zegt dat ze thuis wat minder zouden eten als zijn risicoinvesteringen verkeerd zijn ingeschat. Of als de Tweede Kamer in de toekomst nog met lastige vragen gaat komen rond de aankoop van het zuiderzee ziekenhuis.

Drs. Jongejans ( sociologe )

8 juli 2013

Uit de meeste reacties blijkt dat men van mening is dat het in het mooie beroep van arts toch vooral gaat om genezing van de zieke medemens. Dat stemt velen hoopvol. Inderdaad kan er om die reden best nog wat van de topinkomens van de meeste specialisten en artsen af. Nederland betaald zijn medici zelfs zo goed dat veel buitenlandse artsen graag zouden ruilen met hun thuisland.
Als manager zal ik naar deze site verwijzen in de komende ontslagronden in een top ziekenhuis.
Men denkt van ons managers dat wij specialisten geen mooi salaris gunnen. Dat is onjuist. Wij gunnen iedereen die hard werkt een redelijk salaris. Daar liggen de pijnpunten.
Maar veel van mijn beroepsgenoten zijn blij te vernemen dat Florence Nightingale weer helemaal terug is van eeuwen weggeweest.
Mogelijk dat de nieuwe generatie weer idealisme stelt tegenover de puur kapitalistische variant die ook niet wordt gedekt door vele protocollen in officiële uitgaven van ziekenhuizen. De statistieken moeten nodig worden bijgesteld. Dit is een interressante case voor mijn studenten met mogelijkheden te over ook aandacht te schenken aan het onderbuiks gedachtengoed van reaguurder Henkes. De omschrijving van haar/zijn subjectieve gevoelens is een klasse uitdrukking waar wij inhoudelijk ons voordeel mee kunnen doen;)
Rustig nou maar Henksen en heb wat vertrouwen in onze redelijkheid. Probeer anders promotie te maken zodat je niet in het fooi circuit hoeft te blijven hangen?

Henksen

8 juli 2013

Jongejans, sociologe.......enough said.........

Henksen

8 juli 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 08-07-2013 11:57.

Henksen

8 juli 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 08-07-2013 11:56.

DGo

8 juli 2013

Zo Guy, jouw stukje veroorzaakt heel wat emoties, maar dat had je natuurlijk verwacht :)

En vervolgens verlagen sommige reageerders zich om op de man/vrouw te gaan spelen.
Misschien moet men zich eens alleen richten op de inhoud.

Afgelopen weken was ik in Frankrijk en hoorde dat daar een chirurg in een ziekenhuis ca. € 11.000 per maand verdient.
Het is dus maar wat je als uitgangspunt neemt.
NB men heeft het regelmatig over de uitstekende Franse zorg. Voor een bezoek aan een cardioloog kwam men echter op een wachtlijst te staan van 3 à 4 maanden! Sneller kon wel maar dan bij een cardioloog 'aan huis'. Dat hadden we vroeger toch ook waardoor de specialist flink wat kon bijverdienen aan particulier patiënten? Die € 11.000 moeten we wellicht met een korreltje zout nemen.

Binnenkort weer eens tijd voor een kopje koffie?

Donkersloot

8 juli 2013

Natuurlijk heeft Peeters gelijk dat UMC-kandidaten nog eens achter de oren moeten krabben. Nu worden de medisch specialisten in loondienst onaanvaardbaar benadeeld t.o.v. vrijgevestigde medisch specialisten die ook uit de zorgpot van de verzekeraars worden betaald.
Toch doen aspirant UMCers er verstandig aan water bij de academische wijn te doen want hun inkomen is meer gegarandeerd dan dat van de vrij gevestigde medici.
Een eerste steen voor de terechte afbraak van het vergoedingsstelsel zoals we thans hebben waarbij deze ongelijkheid wel opgeheven moet worden stond vanmorgen te lezen in de media: alleen grote zorgdeals ( omzet > 150.000 euro) worden nog in behandeling genomen!
De verzekeraars doen er goed aan deze limiet minstens te vertienvoudigen want gebleken is dat juist medici uit de UMC stallen, in loondienst dus, zelf wel weten hoe hun inkomen op te vijzelen in allerlei kliniekjes waar men pleegt te werken met ZZPers.
Deze wetenschap gaat natuurlijk ook aan de zorgverzekeraars niet voorbij en waar dit verschijnsel, een uitwas van de destructieve marktwerking, steeds vaker optreedt hebben de deze enkelingen in loondienst er zelf aan bijgedragen dat hun inkomenshoogte nog indringender als bij vrijgevestigde specialisten onder de loep van de verzekeraars komen te liggen.
Nederland moet onder druk van kostenbeheersing en transparantie duidelijk af van het vrije ondernemerschap in de zorg en de door de VVD gewilde concurrentie in de 'markt' dient gezien te worden als het zorgstelsel wat we hadden en weg hebben gesmeten.
Eerlijke beloning voor geleverde prestaties te beoordelen door comissies en een management wat maatschappelijk verantwoord weet om te gaan met beschikbare gelden.
Vrije ondernemers hebben heel andere belangen maar het is wel publiek geld.
Vermenging van publiek en privaat geld is vragen om problemen en daarom zou het kabinet als streven moeten hebben alle vrije ondernemerschap te verbieden waar het gaat om publiek geld. In landen waar alle specialisten in loondienst zijn speelt deze problematiek niet eens en heeft ELKE specialist een veel hoger inkomen!
Zoals in Qatar en de Emiraten!

Henksen

8 juli 2013

@DGo, met een kilo zout waarschijnlijk. Nederlandse artsen hebben de hoogste productiviteit van Europa, draaien 30% meer ueren dan Franse artsen en onze IB is ook een stuk hoger dan in Frankrijk.

Henksen

8 juli 2013

Ow excuses, de mevrouw die ik op linkedin heb gevonden heet jongejan en niet jongejans. Neemt niet weg dat een sociologe zo hoog van de toren moet blazen dat zij denkt te kunnen bepalen van een "redelijke" beloning voor een specialist is.

Wouterse

8 juli 2013

Collega Henksen lijkt me overbelast? Heeft hij soms werk dat boven zijn capaciteiten-niveau ligt? UMC kruiwagentje gehad collega? Er is genoeg werkloos intelligentsia die met je willen ruilen. Misschien maar wat minder hoog van de toren blazen en jezelf in veiligheid brengen voor ook de bezuiniginsbijl jouw funktioneren ter discussie gaat stellen dankzij het jarenlange gegraai wat jullie hebben gedaan in de zorgpotten? Succes met je onbegonnen gevecht tegen de managers die allang alles regelen i.s.m. de banken zoals de ING;)

medisch specialist

13 juli 2013

prima als plasterk zo nodig moet invoeren dat medisch specialisten niet meer mogen verdienen dan hij zelf, maar dan willen we ook een arbeidscontract voor STIPT 36 uur per week inclusief dienst. net als alle ambtenaren en keurig conform de WNT.

Anoniem

14 september 2013

@medisch specialist lijkt me fair ! Ik zou het ook zo doen ...

Anoniem

13 mei 2014

Hah! Jullie hadden gewoon tandarts moeten worden...

Top