BLOG

Doe de test

Hoe vaak heeft u als bestuurder de afgelopen tijd gehoord dat technologie alles verandert? Of zelfs dat uw organisatie in twee tot zeven jaar niet meer zal bestaan?

Technologie in de zorg is mijn passie, en toch word zelfs ik langzaam maar zeker allergisch voor het voortdurende gebruik van de woorden disruptive en exponential. Mijn conclusie is dat het huidige technologiedebat in de media en op (zorg)congressen te veel wordt gedomineerd door wat ik noem de believer. Als u als zorgbestuurder geen echte believer bent dan zit u al snel in het bakje 'oud en ongeschikt'. Dit werkt polariserend en negatief uit op de snelheid van de zorgdigitalisering en de opschaling van e-health in Nederland. Ik hou van believers. Ze zijn innovatief en hebben een doe-mentaliteit. Echter er is meer….

Om te innoveren, een digitale zorgstrategie te ontwikkelen en deze succesvol te implementeren zijn leiderschap en communicatie nodig. Daarom introduceer ik the Digital Health Matrix. Dit eenvoudige model biedt u handvatten om te analyseren waar u staat als het gaat om zorgtechnologie. Het biedt u input voor de (digitale) toekomst van uw zorgorganisatie.

Op de x-as staat de mate waarin wordt verwacht dat technologie de zorg verandert (evolutionair vs revolutionair). Op de y-as staat in welke mate wordt verwacht dat technologie de wereld waarin we leven verandert (perfect world vs broken world). In het model worden verschillende archetypes onderkend die in de matrix zijn uitgezet.

Archetype 1: BELIEVER

De believer is al kort beschreven. Dit archetype heeft een bijna oneindig geloof en vertrouwen dat technologische ontwikkelingen de zorg disruptief en exponentieel verbetert. Denk daarbij aan: Genomic sequencing solving the cancer problem.

Archetype 2: FATALIST

De fatalist heeft niet zozeer een zwarte kijk op de wereld maar wordt gedreven door een diepe zorg dat de snelheid van technologische ontwikkelingen nadelig uitpakken voor de maatschappij. De fatalist krijgt een groter gehoor. Vernieuwers als Bill Gates en Elon Musk (Tesla) vragen serieus aandacht voor de risico’s van technologie. Denk bij dit archetype aan: Total loss of privacy (mind, matter, genes).

Archetype 3: DISBELIEVER

De disbeliever is het archetype dat weinig tot geen geloof heeft in technologische ontwikkelingen. Vaak is dit een stille groep die gewoon dagelijks doorwerkt in de zorg. Het is de groep die macht heeft veranderingen te temporiseren. De disbeliever is te herkennen aan opmerkingen als: "Het zal mijn tijd wel duren". Denk aan: Progress in Healthcare by technology is a myth.

Archetype 4: RATIONALIST

De rationalist is het archetype met de overtuiging dat technologie de wereld geleidelijk verandert en de zorg beter maakt. Ze zijn bereid te veranderen en technologie te adopteren. De rationalist is veelal positief ingesteld en de groep is relatief groot. Denk bij dit archetype aan de scenario’s: Every patiënt owns their health record.

Doe de test

Tot welk archetype behoort u? De tweede vraag: Probeer uw collega’s, patiënten en andere stakeholders te typeren. Ziet u de verschillen? Als u bezig bent met digitaliserings-trajecten kijk wie u in de projectgroepen heeft zitten. Zijn ze van hetzelfde archetype of is er diversiteit? Ziet u nu ook welke digitaliseringstrajecten goed gaan en welke gedoemd zijn te mislukken?

Mijn advies: Ken uzelf, uw organisatie en uw omgeving. Zoek naar en organiseer diversiteit. Trajecten met alleen believers blijven hangen in reeksen van pilots, vaak zonder opschaling. Trajecten met alleen het type rationalist missen vaak vernieuwing en snelheid. De rationalist heeft daarbij de neiging te denken dat iedereen denkt als de rationalist. Het belang van change management wordt onderschat. Vergeet de onderkant van de matrix niet. Betrek de fatalist en disbeliever. Organiseer het tegendenken in digitaliseringstrajecten en u zult verrast staan hoe positief dat uitwerkt.

Jan de Boer

IT-strategieadviseur en partner en eigenaar van WeDoTrust

 Jan de boer_311

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top