BLOG

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis werpt vruchten af

Recent werden de nieuwste criteria bekend van het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Ik zie dat de betrokkenheid van ziekenhuizen toeneemt. Er gaat een stimulerende werking van het keurmerk uit.

Het tweejaarlijkse keurmerk bestaat sinds 2013 en is een initiatief van de ouderenbonden KBO, PCOB, NVOG en NOOM. In 2013 behaalden 46 ziekenhuislocaties het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. In 2015 behaalden ondanks de aanscherping in de normering reeds zestig ziekenhuislocaties het keurmerk. Ziekenhuizen scoren steeds beter op de aandacht voor ouderen en de inrichting van hun werkorganisatie. Een knappe prestatie, want bij iedere nieuwe keurmerkronde worden de kwaliteitsaspecten strenger, op grond van de nieuwste professionele inzichten en adviezen van ouderen zelf.

'Must haves'

Voldoende reden voor de ouderenbonden om door te gaan met het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. In deze nieuwe ronde, begin 2017, worden ziekenhuizen getoetst op veertien kwaliteitsaspecten die voor ouderen van belang zijn. Drie aspecten zijn straks voorwaarden ('must haves') voor het behalen van het keurmerk: de aanwezigheid van een geriatrieteam, een optimale overdracht bij ontslag en de beschikbaarheid van een vast aanspreekpunt voor kwetsbare ouderen over de specialismen heen. Dit laatste is nieuw toegevoegd als expliciet verzoek vanuit de ouderen(bonden).

Een ziekenhuisopname heeft enorme impact op ouderen. Veel ziekenhuizen zijn nog altijd niet voldoende ingesteld op oudere 70-plussers, toch hun grootste groep patiënten. Veel zorg is georganiseerd rond één aandoening op aparte afdelingen, handig voor de financiering. Maar dat is in het nadeel van kwetsbare ouderen, die juist baat hebben bij integrale benadering.

Optimale zorg

De ouderenbonden hopen dat de ziekenhuizen op weg naar de nieuwe toekenning in 2017 weer een belangrijke stap kunnen zetten naar optimale zorg voor (kwetsbare) ouderen. Een overzicht van de nieuwe kwaliteitsaspecten is te vinden op de website van het keurmerk. In deze derde uitvraagronde (begin 2017) wordt het project geleid door de Unie KBO, ondersteund door onderzoeksbureau MediQuest en gefinancierd door zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Rijk Roor

Projectleider van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Rijk Roor_311

1 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

1 augustus 2016

Een keurmerken is grote onzin! Boven de toegangsdeuren van vele verpleeghuizen hangen ze al jaren, de een glimt nog harder dan de andere. Maar het zegt geen bal over de kwaliteit van de zorg en of de zorg verantwoord wordt verleend. Tevens zegt het geen bal over hoe de zorgmedewerkers onderling en met patienten en hun naastbetrokkenen communiceren. Keurmerken kosten vooral veel geld en tijd om ze te verkrijgen. 'Burgers hebben geen behoefte aan het opblazen van de zorg tot een verschrikkelijk ingewikkelde, bureaucratische bezigheid.
Wassen, aankleden, eten geven enzovoort ...is nog altijd hetzelfde als 50 jaar geleden. Helemaal niet moeilijk of ingewikkeld.’

Top