Vastgoed

Zorg: Vastgoed als kans!

Actief vastgoedbeleid met een heldere strategie kan bijdragen aan goede financiƫle resultaten. Passief vastgoedmanagement zonder strategie kan leiden tot structurele verliezen en zelfs tot faillissementen.

Een belangrijke trend in de zorgmarkt is de veranderende rol van het vastgoed. Vastgoed gaat in verband met wijzigende wet- en regelgeving een steeds belangrijkere rol spelen in de totale exploitatie van een zorginstelling.

Gelukkig zien we steeds meer zorginstellingen een actievel rol aannemen/voor het eerste kiezen. Voor hen biedt hun zorgvastgoedportefeuille mooie kansen. Helaas beseft nog niet iedere zorginstelling welke risico’s vastgoed met zich mee kan brengen.

Langjarige strategie

Veel zorginstellingen heroriënteren zich door de veranderende wetgeving nu op hun vastgoedbeleid en stellen een langjarige strategie vast. Waarde optimalisatie kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld de verkoop van een object optimaal voor te bereiden in plaats van ad hoc tot verkoop over te gaan. We constateren dat steeds meer zorginstellingen besluiten om vastgoedrisico’s van het extramurale bezit neer te leggen bij/te verplaatsen naar marktpartijen. Hierdoor kan de zorginstelling zich volledig blijven focussen op het leveren van goede zorg, in plaats van vastgoedbelegger en –beheerder te zijn.

Door goede voorbereiding kunnen zorginstellingen de regie en zeggenschap over het gebouw houden, zonder de financiële risico’s te lopen. Ook kunnen ze ervoor zorgen dat bepaalde ondersteunende diensten die voor bewoners van belang zijn, zoals bijvoorbeeld een restaurant of een kapper, in het gebouw aanwezig blijven. Zonder dat de zorginstelling hier het risico voor draagt of dat dit ten laste gaat van de verkoopprijs. Het intramurale bezit blijft vaak nog in eigendom bij de zorginstelling of wordt gehuurd bij de woningcorporatie.

Het herfinancieren van de intramurale eigendomsobjecten kan (zeker) ook interessante voordelen opleveren bij de bank, maar ook het herontwikkelen van deze gebouwen -indien deze niet meer benodigd zijn voor de originele functie- biedt mogelijkheden. Door de veranderende regelgeving zien we een behoefte ontstaan aan nieuwe woonzorgconcepten. Oude zorggebouwen lenen zich vaak goed voor transformatie tot zo’n nieuw concept. Ook beleggers en ontwikkelaars tonen hier steeds meer interesse in.

Trendradar

Het beleggingsvolume in zorgvastgoed is nog niet zo hoog geweest als in 2016. Er werd voor circa 465 miljoen euro aan transacties geregistreerd. Beleggers zijn bereid om genoegen te nemen met lagere rendementen en zijn fanatiek op zoek naar goede producten. Hoe minder zorgspecifiek het vastgoed, hoe lager de rendementen. Zorgvastgoed is nog nooit zoveel waard geweest als nu.

cbre_zorgvastgoed

In de zorgmarkt zijn momenteel meerdere trends te signaleren. De bovengenoemde en een aantal andere worden verder toegelicht op 1 maart in de Masterclass Nationale Trendradar Zorgvastgoed.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top