Vastgoed

Aan de slag om woonproblemen te voorkomen

Snel ingrijpen is in het belang van de bewoner met verward gedrag én de buren, zegt voorzitter Marnix Norder van de koepel van woningcorporaties Aedes. Hij doet deze uitspraak naar aanleiding het onderzoek 'Verbeteren van samenwerking bij overlast door verward gedrag' van Aedes.

Aedes pleit voor betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen. 

De leden van de RIBW Alliantie komen regelmatig de leden van Aedes tegen. De RIBW’s werken voor- en met mensen die psychische hulp of ondersteuning nodig hebben. We zijn een van de organisaties waar Aedes het over heeft. De RIBW Alliantie is het van harte met het rapport eens. Verbetering van richtlijnen en heldere afspraken zijn zeker mogelijk en noodzakelijk. Informatie uitwisselen en samenwerken is heel belangrijk. En inderdaad, het gaat niet altijd optimaal. Wij maken ons hard voor verbetering, samen met onze collega’s van de Federatie Opvang en GGZ Nederland, in het actieprogramma Weer Thuis!

Maar er zijn lokaal ook goede voorbeelden te noemen. Laten we er één uitlichten. Cosis en Bureau Woontalent hebben na een onderzoek in opdracht van de RIBW Alliantie gezamenlijk met Rehabilitatie ’92 een specifieke aanpak ontwikkeld. Deze aanpak gaat uit van de gedachte dat burgers die woonoverlast veroorzaken dit doen door tekortschietende woonvaardigheden. Achterliggende problematiek van de huurder maakt dat hij of zij onvoldoende vaardigheden heeft of tot uiting brengt.

Perspectief

Door de combinatie van 'harde maatregelen' en begeleiding ontstaat er weer perspectief voor huurders. Zij krijgen hulp om uit de situatie van overlast te stappen en te werken aan positieve ervaringen die op langere termijn een bijdrage leveren aan een meer zelfstandig bestaan. Bovendien wordt sociale uitsluiting voorkomen. De sociale uitsluiting ontstaat veelal als mensen na uithuiszetting op straat komen te staan. Van de aanpak gaat een preventieve werking uit.

We kunnen leren van de initiatieven die er al zijn. En laten we elkaar nog meer opzoeken om oplossingen te vinden. Aedes zegt te blijven hameren op het belang van goede begeleiding en dat doen wij samen met hen! Zodat mensen in harmonie met elkaar kunnen wonen.

Artie van Tuijn
Voorzitter RIBW Alliantie

Artie van Tuijn

 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

gert van dooren

1 februari 2018

Continuïteit en kwaliteit van zorg, behandeling en begeleiding zijn de basis voor een uiteindelijk goede rehabilitatie. 'Woonvaardigheden' en uithuisplaatsingen als remedie zijn hooguit een deeloplossing.
Dit soort pleidooien maakt duidelijk dat de hulpverlening aan mensen met een ernstig psychiatrische handicap nog steeds in de kinderschoenen blijft staan. Zolang er nog steeds geen integraal georganiseerde en samenhangende behandeling en begeleiding door alle domeinen heen met een scope op passend maatschappelijk functioneren georganiseerd wordt blijft het suboptimaal aanmodderen met mensen met een chronisch psychiatrische aandoening en de ellende die degene zelf, hun naasten en soms de samenleving daarvan ervaren. Als dit beter en samenhangende is georganiseerd kan de GGZ van deze maatschappelijke partner verlangen dat zij hun 'steentje' bijdragen.
Gert van Dooren

Top