BLOG

Verbied niet het roken, maar de verkoop van tabak

In 1972 verloren ruim 3.000 mensen het leven in het verkeer, 400 hiervan waren kinderen. Wandelaars, fietsers, bromfietsers, motorrijders en automobilisten. In 1972 waren er veel minder auto’s en inwoners dan vandaag. In 2017 vielen er 613 doden te betreuren. Veel minder doden en meer verkeer.

Dat is te danken aan maatregelen die genomen zijn en veelal in wetten zijn vastgelegd. Denk aan de veiligheidsgordel en de helm voor bromfietsers. Betuttelen helpt.

Soms heb ik er moeite mee om het toe te geven dat overheidsingrijpen verstandig is, maar het verkeer bewijst dat het goed kan zijn. De overheid is er om de burger te beschermen en soms ook tegen zichzelf in bescherming te nemen. De vrije wil om zonder veiligheidsgordel of helm deel te nemen aan het verkeer, wordt overruled door de overheid. En terecht.

De overheid is er voor het beschermen van de burger tegen gevaren. Bruggen die kunnen instorten, terroristen, fipronil in eieren: de politici komen ervoor terug van reces, de Haagse vakantie. En terecht.

Softenon

De overheid reguleert de toegang tot de markt voor medicijnen onder andere omdat medicijnen een gevaar voor de gezondheid van de patiënt kunnen betekenen. Denk aan het Softenon-schandaal: dat nooit weer. De overheid draagt zorg voor onze gezondheid. En terecht.

Jaarlijks zijn er ruim 20.000 doden te betreuren door tabak. Een product dat dodelijker is dan wapens, het maakt meer slachtoffers. De marketing van de industrie is voornamelijk gericht op onze jeugd. Dit product is op meer plaatsen te koop dan brood. Het is legaal te koop. De politici komen niet terug van reces en de overheid laat het gewoon gebeuren. Dit is onterecht.

Vrije wil

Waarom doen we er niets tegen? Voor een belangrijk deel omdat we ons steeds laten verleiden tot een discussie over de vrije wil. En dat moeten we niet doen. Ik ben ervan overtuigd dat de vrije wil niet bestaat bij verslaving, maar filosofen voeren deze discussie al meer dan 2.000 jaar en hebben het antwoord nog niet definitief kunnen geven. De discussie moet gaan over de vraag of het een kankerverwekkend product is. Ja, en dat is al decennia geleden bewezen. En kankerverwekkende producten mogen niet tot de markt toegelaten worden. Dat weten we ook al decennia.

De overheid en de politici doen hun werk niet goed en daar moet wij ze op aanspreken. Gelukkig zijn er enkele moedige strijdsters die ons voorgaan en doorzetten. Zij verdienen onze steun. Ook de steun van rokers, want verreweg de meeste rokers willen stoppen. Wat van belang is: niet de rokers zijn de schuldigen, maar iedereen die betrokken is bij de handel in tabak. Niet juridisch, maar wel moreel. Feitelijk zijn het drugsdealers.

Verbied verkoop

Daarom: verbied niet het roken, maar de verkoop van tabak. Natuurlijk gaat een deel over de grens kopen en een deel gaat illegaal, maar volgens die redenering moeten we ogenblikkelijk heroïne legaliseren. Wat echter van groot belang is: die ruim 20.000 doden per jaar, zijn er over twintig jaar nog maar enkele duizenden. Een mooi begin.

Peter Kapitein
Inspire2Live

Peter Kapitein_311

13 Reacties

om een reactie achter te laten

Jacob Wijnia

22 augustus 2018

Helemaal mee eens Peter. Maar een overheid die nog steeds de verkoop en het het gebruik van softdrugs gedoogt (maar de productie er van bestrijdt!) die zie ik niet zo gauw de tabak verkoop verbieden.

Peter Kapitein

22 augustus 2018

Dank voor je reactie Jacob.

De essentie is dat de overheid in overtreding is. Of beter verwoord: de overheid doet haar werk niet goed en beschermt haar burgers niet zoals de wet haar er wel toe verplicht. Daar is deze column een oproep toe en een steun in de rug van de dames die de strijd juridisch zijn aangegaan. Vooralsnog richten zij zich op de foutieve meetmethode, maar de volgende stap is natuurlijk dat de overheid aan de wet op zorg voor gezondheid wordt gehouden. En aan de wet die een verbod regelt op het op de markt brengen van kankerverwekkende producten.

Ook is het geen argument dat het 'nu eenmaal op de markt is en het nu nooit meer had gelukt'. In de jaren 50 is het coca cola verboden cocaine in de cola te stoppen. En terecht.

De overheid heeft de middelen. Nu de wil nog.

Peter Kapitein

22 augustus 2018

Dank voor je reactie Jacob.

De essentie is dat de overheid in overtreding is. Of beter verwoord: de overheid doet haar werk niet goed en beschermt haar burgers niet zoals de wet haar er wel toe verplicht. Daar is deze column een oproep toe en een steun in de rug van de dames die de strijd juridisch zijn aangegaan. Vooralsnog richten zij zich op de foutieve meetmethode, maar de volgende stap is natuurlijk dat de overheid aan de wet op zorg voor gezondheid wordt gehouden. En aan de wet die een verbod regelt op het op de markt brengen van kankerverwekkende producten.

Ook is het geen argument dat het 'nu eenmaal op de markt is en het nu nooit meer had gelukt'. In de jaren 50 is het coca cola verboden cocaine in de cola te stoppen. En terecht.

De overheid heeft de middelen. Nu de wil nog.

Peter Kapitein

22 augustus 2018

Dank voor je reactie Jacob.

De essentie is dat de overheid in overtreding is. Of beter verwoord: de overheid doet haar werk niet goed en beschermt haar burgers niet zoals de wet haar er wel toe verplicht. Daar is deze column een oproep toe en een steun in de rug van de dames die de strijd juridisch zijn aangegaan. Vooralsnog richten zij zich op de foutieve meetmethode, maar de volgende stap is natuurlijk dat de overheid aan de wet op zorg voor gezondheid wordt gehouden. En aan de wet die een verbod regelt op het op de markt brengen van kankerverwekkende producten.

Ook is het geen argument dat het 'nu eenmaal op de markt is en het nu nooit meer had gelukt'. In de jaren 50 is het coca cola verboden cocaine in de cola te stoppen. En terecht.

De overheid heeft de middelen. Nu de wil nog.

Peter Kapitein

22 augustus 2018

Dank voor je reactie Jacob.

De essentie is dat de overheid in overtreding is. Of beter verwoord: de overheid doet haar werk niet goed en beschermt haar burgers niet zoals de wet haar er wel toe verplicht. Daar is deze column een oproep toe en een steun in de rug van de dames die de strijd juridisch zijn aangegaan. Vooralsnog richten zij zich op de foutieve meetmethode, maar de volgende stap is natuurlijk dat de overheid aan de wet op zorg voor gezondheid wordt gehouden. En aan de wet die een verbod regelt op het op de markt brengen van kankerverwekkende producten.

Ook is het geen argument dat het 'nu eenmaal op de markt is en het nu nooit meer had gelukt'. In de jaren 50 is het coca cola verboden cocaine in de cola te stoppen. En terecht.

De overheid heeft de middelen. Nu de wil nog.

Peter Kapitein

22 augustus 2018

Dank voor je reactie Jacob.

De essentie is dat de overheid in overtreding is. Of beter verwoord: de overheid doet haar werk niet goed en beschermt haar burgers niet zoals de wet haar er wel toe verplicht. Daar is deze column een oproep toe en een steun in de rug van de dames die de strijd juridisch zijn aangegaan. Vooralsnog richten zij zich op de foutieve meetmethode, maar de volgende stap is natuurlijk dat de overheid aan de wet op zorg voor gezondheid wordt gehouden. En aan de wet die een verbod regelt op het op de markt brengen van kankerverwekkende producten.

Ook is het geen argument dat het 'nu eenmaal op de markt is en het nu nooit meer had gelukt'. In de jaren 50 is het coca cola verboden cocaine in de cola te stoppen. En terecht.

De overheid heeft de middelen. Nu de wil nog.

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

22 augustus 2018

Helaas ben ik het niet met je eens. Ik vind niet dat de overheid mag betuttelen. De vrije zelfbeschikking dient van mij overeind te blijven. Ik maak slechts één uitzondering: een rookverbod in en op de terreinen van lagere en middelbare scholen. Dat is omdat tieners gaan roken om erbij te horen, niet omdat het lekker is. Die maatregel is dus een kwestie van slecht fraternalisme dat verhinderd wordt goed paternalisme.

Het rookverbod in openbare ruimten en de horeca vind ik ook terecht. Want dat dient de bescherming van niet-rokers. Dat heeft dus niets met zelfbeschikking te maken. Maar zelfbeschikking van volwassenen dient voor mij altijd overeind te blijven.

Want waar is anders het eind? Straks ook geen producten met veel verzadigd vet meer mogen verkopen, of met veel suiker? Dat zijn ook schadelijke producten.

Daarbij betalen rokers al enorme bedragen aan accijnzen. Ik heb daar eens een berekening van gemaakt en kwam erop uit dat de accijnzen de hogere zorgkosten dekken. Het RIVM (of het CPB) stelde een tijd geleden zelfs dat omdat rokers aanmerkelijk eerder overlijden en dus minder extreem dure plaatsen in verpleeghuizen bezetten, het maar de vraag is of roken leidt tot hogere zorgkosten. In de cure: ja, maar dat wordt wellicht meer dan gecompenseerd door lagere care-kosten.

PS: ik ben niet-roker.

Peter Kapitein

23 augustus 2018

Beste Frank,
dankjewel voor je reactie. Een goede zaak om een ander geluid te horen.

Essentieel bij mijn voorstel is ook dat de rokers in grote meerderheid zelf willen stoppen, maar door hun verslaving er niet van af komen.

Belangrijk is dat het product wettelijk niet op de markt mag, maar dat de overheid dit laat liggen om onduidelijke redenen (ik kan wel iets noemen, maar dat is veelal suggestie of kwaadsprekerij en dat doe ik niet). Het is kankerverwekkend en daarmee verboden. De wet wordt echter niet toegepast.

En natuurlijk: waarom moeten mensen in parken, op terrassen, schoolterreinen en voor kantoorpanden met overlast in aanraking komen? Dit is natuurlijk belangrijk en de beschermende maatregelen zijn noodzakelijk, maar de essentie is: het product is verboden.

Zelfbeschikking staat als een paal boven water en is mijn drijfveer, maar bij verslaving wordt dit, doelbewust en door de producent, weggenomen. Er is juist geen sprake van zelfbeschikking. Daarom roken mensen en willen ze er van af. Dan helpt een verbod.

En tot slot: er zijn in de afgelopen jaren enkele serieuze en omvangrijke onderzoeken gedaan en roken kost de samenleving minimaal (met aftrek van belastingen) enkele tientallen miljarden per jaar. Vanuit economisch perspectief moeten we er direct mee stoppen het in de schappen te laten liggen. Kijk maar op de site 'tabaknee.nl'. Kort geleden is er weer een onderzoek geweest.

Korom: 'Overheid; hou u aan de wet!'

Peter Kapitein

23 augustus 2018

Beste Frank,
dankjewel voor je reactie. Een goede zaak om een ander geluid te horen.

Essentieel bij mijn voorstel is ook dat de rokers in grote meerderheid zelf willen stoppen, maar door hun verslaving er niet van af komen.

Belangrijk is dat het product wettelijk niet op de markt mag, maar dat de overheid dit laat liggen om onduidelijke redenen (ik kan wel iets noemen, maar dat is veelal suggestie of kwaadsprekerij en dat doe ik niet). Het is kankerverwekkend en daarmee verboden. De wet wordt echter niet toegepast.

En natuurlijk: waarom moeten mensen in parken, op terrassen, schoolterreinen en voor kantoorpanden met overlast in aanraking komen? Dit is natuurlijk belangrijk en de beschermende maatregelen zijn noodzakelijk, maar de essentie is: het product is verboden.

Zelfbeschikking staat als een paal boven water en is mijn drijfveer, maar bij verslaving wordt dit, doelbewust en door de producent, weggenomen. Er is juist geen sprake van zelfbeschikking. Daarom roken mensen en willen ze er van af. Dan helpt een verbod.

En tot slot: er zijn in de afgelopen jaren enkele serieuze en omvangrijke onderzoeken gedaan en roken kost de samenleving minimaal (met aftrek van belastingen) enkele tientallen miljarden per jaar. Vanuit economisch perspectief moeten we er direct mee stoppen het in de schappen te laten liggen. Kijk maar op de site 'tabaknee.nl'. Kort geleden is er weer een onderzoek geweest.

Korom: 'Overheid; hou u aan de wet!'

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

23 augustus 2018

Beste Peter,

Roken is kankerverwekkend, daarover geen discussie. Maar verzadigd vet en suiker veroorzaken weer andere ziekten. Dus daar zie ik geen principieel verschil in.

Verder vind ik je beroep op wetgeving die de overheid verplicht om (producten met) gezondheidsschadende stoffen van de markt te halen niet gerechtvaardigd als het gaat om genotsmiddelen. Dus ik blijf het helaas oneens met je.

PS: Het zou fijn zijn als de redactie je meervoudig geplaatste reacties verwijdert.

Peter Kapitein

23 augustus 2018

Beste Frank,
dankjewel voor je reactie. Een goede zaak om een ander geluid te horen.

Essentieel bij mijn voorstel is ook dat de rokers in grote meerderheid zelf willen stoppen, maar door hun verslaving er niet van af komen.

Belangrijk is dat het product wettelijk niet op de markt mag, maar dat de overheid dit laat liggen om onduidelijke redenen (ik kan wel iets noemen, maar dat is veelal suggestie of kwaadsprekerij en dat doe ik niet). Het is kankerverwekkend en daarmee verboden. De wet wordt echter niet toegepast.

En natuurlijk: waarom moeten mensen in parken, op terrassen, schoolterreinen en voor kantoorpanden met overlast in aanraking komen? Dit is natuurlijk belangrijk en de beschermende maatregelen zijn noodzakelijk, maar de essentie is: het product is verboden.

Zelfbeschikking staat als een paal boven water en is mijn drijfveer, maar bij verslaving wordt dit, doelbewust en door de producent, weggenomen. Er is juist geen sprake van zelfbeschikking. Daarom roken mensen en willen ze er van af. Dan helpt een verbod.

En tot slot: er zijn in de afgelopen jaren enkele serieuze en omvangrijke onderzoeken gedaan en roken kost de samenleving minimaal (met aftrek van belastingen) enkele tientallen miljarden per jaar. Vanuit economisch perspectief moeten we er direct mee stoppen het in de schappen te laten liggen. Kijk maar op de site 'tabaknee.nl'. Kort geleden is er weer een onderzoek geweest.

Korom: 'Overheid; hou u aan de wet!'

Peter Kapitein

23 augustus 2018

Beste Frank,
dankjewel voor je reactie. Een goede zaak om een ander geluid te horen.

Essentieel bij mijn voorstel is ook dat de rokers in grote meerderheid zelf willen stoppen, maar door hun verslaving er niet van af komen.

Belangrijk is dat het product wettelijk niet op de markt mag, maar dat de overheid dit laat liggen om onduidelijke redenen (ik kan wel iets noemen, maar dat is veelal suggestie of kwaadsprekerij en dat doe ik niet). Het is kankerverwekkend en daarmee verboden. De wet wordt echter niet toegepast.

En natuurlijk: waarom moeten mensen in parken, op terrassen, schoolterreinen en voor kantoorpanden met overlast in aanraking komen? Dit is natuurlijk belangrijk en de beschermende maatregelen zijn noodzakelijk, maar de essentie is: het product is verboden.

Zelfbeschikking staat als een paal boven water en is mijn drijfveer, maar bij verslaving wordt dit, doelbewust en door de producent, weggenomen. Er is juist geen sprake van zelfbeschikking. Daarom roken mensen en willen ze er van af. Dan helpt een verbod.

En tot slot: er zijn in de afgelopen jaren enkele serieuze en omvangrijke onderzoeken gedaan en roken kost de samenleving minimaal (met aftrek van belastingen) enkele tientallen miljarden per jaar. Vanuit economisch perspectief moeten we er direct mee stoppen het in de schappen te laten liggen. Kijk maar op de site 'tabaknee.nl'. Kort geleden is er weer een onderzoek geweest.

Korom: 'Overheid; hou u aan de wet!'

Peter Kapitein

24 augustus 2018

Beste Frank,
dankjewel voor je reactie. Een goede zaak om een ander geluid te horen.

Essentieel bij mijn voorstel is ook dat de rokers in grote meerderheid zelf willen stoppen, maar door hun verslaving er niet van af komen.

Belangrijk is dat het product wettelijk niet op de markt mag, maar dat de overheid dit laat liggen om onduidelijke redenen (ik kan wel iets noemen, maar dat is veelal suggestie of kwaadsprekerij en dat doe ik niet). Het is kankerverwekkend en daarmee verboden. De wet wordt echter niet toegepast.

En natuurlijk: waarom moeten mensen in parken, op terrassen, schoolterreinen en voor kantoorpanden met overlast in aanraking komen? Dit is natuurlijk belangrijk en de beschermende maatregelen zijn noodzakelijk, maar de essentie is: het product is verboden.

Zelfbeschikking staat als een paal boven water en is mijn drijfveer, maar bij verslaving wordt dit, doelbewust en door de producent, weggenomen. Er is juist geen sprake van zelfbeschikking. Daarom roken mensen en willen ze er van af. Dan helpt een verbod.

En tot slot: er zijn in de afgelopen jaren enkele serieuze en omvangrijke onderzoeken gedaan en roken kost de samenleving minimaal (met aftrek van belastingen) enkele tientallen miljarden per jaar. Vanuit economisch perspectief moeten we er direct mee stoppen het in de schappen te laten liggen. Kijk maar op de site 'tabaknee.nl'. Kort geleden is er weer een onderzoek geweest.

Korom: 'Overheid; hou u aan de wet!'

Top