BLOG

Actieplan eerstelijns zorg voor psychische stoornissen

Actieplan eerstelijns zorg voor psychische stoornissen

In 2011 steeg volgens de zorgscan van de NZa het aantal cliënten in de zorg met psychisch problemen met 10 procent. Een van de oplossingen waar nu over wordt nagedacht, is om meer mensen met psychische problemen op te vangen in de eerste lijn. En dan niet alleen in de eerstelijns ggz, maar vooral ook in de huisartspraktijken in de vorm van de basis ggz.

Snelle stijging

Opvallend was dat met name jonge zorgvragers een snelle stijging laten zien (17,7 procent) en dat het aantal cliënten in de eerstelijns ggz meer toenam (23 procent) dan in de tweede lijn(6 procent). Opvallend was ook dat in 2009 het aantal zorgaanbieders toenam met bijna 400 (!) naar 2222 aanbieders.

Eerstlijn

Het opvangen in de eerstelijn is een uitstekend idee. Aan de ene kant is het prima dat ggz instellingen hun eerstelijns activiteiten versterken voor zover ze dat de laatste jaren al niet gedaan hebben. En aan de andere kant dat meer mensen door de huisarts worden opgevangen. Nu al gaat dan om bijna een derde van de huisartsconsulten die alleen al als psychosociale problematiek worden gecodeerd.

Risico's

De vraag is in hoeverre huisartsen die sterk toenemende stroom psychosociale problemen verwerken. Doorverwijzen naar de ggz is vaak een te zware interventie, maar zelf behandelen betekent het risico dat de praktijk dichtslibt met deze problematiek. Dat is een logistiek maar ook een zorginhoudelijk probleem.

Om die basis ggz te kunnen realiseren zijn dus niet alleen financiële en organisatorische oplossingen nodig. Ook inhoudelijk is het van belang dat huisartsen worden ondersteund met een stevig pakket instrumenten zoals beslissingsondersteuning (triage instrumenten), doorverwijs mogelijkheden naar het maatschappelijk werk (social prescription of welzijn op recept), e-mental health voor beginnende aandoeningen of om de veerkracht te versterken, korte gestructureerde interventies. Kortom de huisarts heeft een instrumentarium nodig dat net zo gevarieerd is als zijn of haar instrumentarium bij somatische problemen.

Landelijk actieplan

Eigenlijk zou een gestructureerd landelijk actieplan moeten worden opgezet om de grote toestroom van ggz problemen zo snel en zo eenvoudig mogelijk aan te pakken. Een actieplan dat zijn impulsen vooral haalt uit de eerste lijn.

Kennisdag op 2 februari

Dit is precies het onderwerp van gesprek op de kennisdag die het Trimbos-instituut samen met GGZ Nederland en ZonMW organiseert op 2 februari. Daar zullen ruim 500 mensen aanwezig zijn om zich te laten inspireren door innovatieve oplossingen rond psychische problemen in de eerste lijn. En de minister zelf geeft de aftrap met haar ideeën over de basis ggz.

Zo kan ik met mijn blog ook eens reclame maken. Maar wel voor een heel goed doel.

Jan Walburg

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

26 januari 2012

Heel goede laatste zin. Niks mis mee zo lang als je het maar niet verhult. Dit blog functioneert ook als middel om ZonMw onder druk te zetten en geld beschikbaar te maken. Ook voor een goed toch? En als een directeur zijn eigen club geen goed doel noemt, wie dan wel?

Els Teerlink

29 januari 2012

Financiele en organisatorische oplossingen? Onzin! Het is wel zeer opmerkelijk dat bij deze promotionele actie volledig voorbij gegaan wordt aan de bestaande structuur binnen het eerste lijns veld, inclusief de ggz. Er zijn legio eerstelijnspsychologen, vrijgevestigd of niet, die opgeleid zijn voor deze problematiek en waarnaar elke huisarts kan verwijzen, zelfs wijkgericht.
De huisarts ontbeert de expertise voor een behandeling bij lichte psychische problematiek en dat is met protocollen niet op te lossen. En kostentechnisch kan de hulp nergens goedkoper worden aangeboden dan door de eerstelijns psycholoog.

Niels van Elderen

30 januari 2012

Als eerstelijnszorggroep steunen wij het advies van de NZa om meer GGZ in de eerstelijn te organiseren van harte. Na al vijf jaren geoefend te hebben met het inzetten van praktijkondersteuners GGZ in huisartsenpraktijken, zijn we per 1 januari gestart met een zogprogramma GGZ in de eerstelijn. Hierin werken eerstelijnspsychologen, poh GGZ, psychiaters, verslavingsconsulenten en maatschappelijk werkers samen om kwalitatief goede GGZ zorg dichtbij de patient te bieden. Het kan dus anders.

renaud

28 september 2012

Dag Jan,

Wellicht ken je me nog?Ik ben Carla Renaud uit Nijmegen,de vrouw van Jacques van Limbeek. Sinds drie jaar ben ik naast mijn werkzaamheden als klinisch psycholoog , docent in het HBO onderwijs bij de opleiding Toegepaste Psychogie.( de HBO psycholoog) Binnen onze opleiding worden de studenten geschoold in het begeleiden en behandelen van mensen met en gezond gedrag en pathologisch gedrag. De cognitieve gedragstherapie ,geprotocoleerd werken en het doen van toegepast onderzoek zijn speerpunten in het onderwijs.
We maken vaak gebruik van jullie website. Eén van mijn taken is deze nieuwe professional meer bekendheid te geven binnen het werkveld van de GGZ. Ik ben er zeer van overtuigd dat deze Toegepast Psychologen harstikke nodig zijn en goed werk kunnen doen in de 0e-1e lijn. nodig. Op dit moment ben ik bezig om ook de ouderenzorg meer in te bedden in ons onderwijs. Naast gebruikmaking van mijn netwerk ( en dat van Jacques), congressen aflopen, gesprekken aanvragen met zorgverzekeraars(inkopers 1elijn) zijn er wellicht nog meer mogelijkheden om gebruik van te maken om deze nieuwe professional onder de aandacht te brengen. mocht jij daar ideeen over hebben dan hoor ik die heel graag.
Ik dank je bij voorbaat voor het meedenken.

Met hartelijke groeten,
Carla Renaud,
klinisch psycholoog
docent Toegepaste psychologie HAN

Top