• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

  1. Peter Koopman

    Commissie Terpstra “spreekt” en neemt branche-organisaties ( NFU, NVZ, NL GGZ, ActiZ, GHZ enz.), maar ook beroepsorganisaties ( VenVn, KNMG, NIP enz.) op de korrel. Wonderlijk, dit lijkt op “natrappen” nadat vorig jaar reeds algemeen duidelijk werd dat de adviezen van deze commissie niet bijgedragen hebben aan oplossingen van het vroegere ( meer dan drie jaar geleden ) en stijgend huidig tekort aan bijvoorbeeld verpleegkundigen. VWS koos daarom voor inschakeling van een commissie binnen de SER. Die adviseerden kloek en moedig, binnen korte tijd ( 3 september jl.). Werd de cie Terpstra nu weer van stal gehaald ? Branche-overstijgende samenwerking, bijvoorbeeld door een nationale cao voor verpleegkundigen en verzorgenden is wel binnen de SER aan de orde gesteld, maar niet door cie Terpstra. Kritiek op de nationale beroepsorganisaties wordt niet onderbouwd. Deze zijn reeds lang branche-overstijgend! Mogelijk kent de cie Terpstra het onderscheid tussen beroep en functie niet ( bleek ook tijdens BIG II kwestie) en denkt ze alleen technisch in lokale taken en functies, zonder het inhoudelijk primair proces centraal te kunnen stellen. Inmiddels liggen er al voldoende adviezen en zou de nadruk van verantwoordelijken moeten liggen op passende besluitvorming en uitvoering. Het wachten is op nieuwe nationale kapiteins, of is de groeiende CAO onrust en capaciteitsbeperking in zich reeds een bijdrage aan de gewenste veranderingen? De “kop op therapie” en “nationaal applaus” zijn geen passende politieke interventies, zo is gebleken. De uitstroom uit functies, ondanks eigen waardering voor het beroep, lijkt binnen verpleging en verzorging niet om te buigen. Luister naar de CNO VWS, VenVn en bijv. NU ‘91 en pas hun adviezen echt toe. Cie Terpstra is “over de datum”.

    • Trudy Prins

      De commissie Terpstra is een goed voorbeeld van een commissie die zich bij voorkeur verre houdt van de wereld waarin alle organisaties en professionals van hun aandachtsgebied dagelijks opereren en verre houdt van alle ontwikkelingen die zich daar voordoen. Als je jezelf in een paralel universum plaats heb je immers al snel altijd gelijk. Een commissie dus die niets relevants oplevert en als hij maar lang genoeg over de datum raakt uiteindelijk schadelijk wordt. Van zo’n commissie kun je ook geen zelfreinigend vermogen verwachten. Hij zal zichzelf dus niet wegens vergaande incompetentie opheffen.Het is daarom aan de zorgsector ervoor te zorgen dat niemand een commissie als deze per ongeluk toch nog ergens serieus neemt.