• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 6

 1. Wino Gulpen

  Er is een uitstroom van verplegend personeel, zij nemen ontslag bij hun werkgever en het contract voor onbepaalde tijd vervalt dan.
  Zij gaan vervolgens voor een uitzendbureau werken of als ZZP ér.
  Verdienen ogenschijnlijk daardoor meer.
  Maar de nadelen worden niet becijferd.
  Hoe zit het met hun pensioen opbouw?
  Hoe zit het met her en bijscholing? Enz.
  Ziekenhuizen die hun personeel willen behouden moeten de voordelen en nadelen op een rij zetten en publiceren. Dan gaan de potentiele overstappers pas gefundeerd nadenken.
  Ir. W.J.A. Gulpen BC.
  Landgraaf

  • thissen

   Lijkt mij niet taak van ziekenhuizen om voor en nadelen op een rij te zetten. Moeten ‘overstappers’ zelf doen. Wat wel helpt is beter/moderner personeelsbeleid en beter salaris bieden. Niet telkens naar de overheid kijken voor meer geld. Ziekenhuizen en verzekeraars moeten dit met elkaar gaan regelen. Verzekeraars zijn immers verplicht tot levering van adequate zorg voor hun verzekerden. Komt dit echt in gevaar dan zijn het verzekeraars die dit moeten oplossen door ruimere ziekenhuis budgetten met ziekenhuizen af te spreken.

 2. thissen

  David de Jongen (vice-voorzitter van de koepel van ziekenhuizen) zou eens moeten aangeven hoe hoog het ziekte verzuim in zijn ziekenhuis en gemiddeld alle ziekenhuizen samen was voor covid.
  Voor het Zuyderland weet ik niet de cijfers. Gemiddeld voor alle ziekenhuizen lag dit circa tweemaal zo hoog (of meer?) dan gemiddeld bij bedrijven in Nederland. Dat wijst op structurele personeelsproblemen!! die bij druk op het systeem (covid) natuurlijk groter worden. Kern van de kwestie is dus het personeelsbeleid in ziekenhuizen in structurele zin. Ziekenhuizen zijn hiermee altijd ‘weggekomen’ omdat er geen cosequenties waren. Het wordt dus nu tijd om structurele problemen eindelijk (zelf) op te lossen samen met verzekeraars (en wellicht overheid). Niet alleen met geld!!! Eerste stap is eigen personeelsbeleid nog eens bekijken (inclusief structureel te hoog verzuim). Betoog de Jongen zou aan geloofwaardigheid winnen wanneer ook hand in eigen boezem wordt gestoken.

 3. HHor

  Makkelijk van de heer Jongen om nu de ‘bal’ bij de regering te leggen. Personeel loopt weg omdat de werkdruk te hoog is, het salaris en de autonomie te laag. Daarnaast is er in ziekenhuizen structureel iets mis met de sturing van het personeelsbeleid en het aansturen van het personeel. Daarnaast hebben ziekenhuizen verzuimd om in te spelen op veranderingen m.b.t. personeel. Voor de COVID-19-crisis was er al een groot te kort aan IC-, OK- verpleegkundigen. Dat ziekenhuizen nu extra geld er bij willen is onjuist, onterecht en niet nodig. Ze moeten eerste een kritisch kijken naar hun uitgaven patroon. Immers, ziekenhuizen schakelen te pas en te onpas dure bureaus in voor het vinden van directeuren en managers, voor strategische adviezen, voor samenwerkingen, etc. Gebruik hier eigen personeel voor. Bespaart geld en vergroot het innovatieve vermogen van eigen medewerkers. Daarnaast gaat er bij de algemene ziekenhuizen te veel geld naar de vrijgevestigde medisch specialisten en MSB’s. Dit is allemaal geld dat voor andere zorgonderdelen gebruikt moet worden. Dus regering en tweede kamer: geen extra geld naar ziekenhuizen.