• Hidden
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties 2

 1. Frank Conijn

  Eerst even voor het overzicht: in de zorg is ‘marktwerking’ een containerbegrip, waar drie zaken onder vallen:
  .
  1. concurrentie tussen (semi)private zorgverzekeraars;
  2. concurrentie tussen zorgaanbieders op prijs en/of kwaliteit;
  3. private zorginstellingen.
  .
  Alle drie zaken kunnen in principe geheel onafhankelijk van elkaar voorkomen; een zorgstelsel kan een scala aan configuraties hebben. Dhr. Biesma doelt hier op punt 2, maar noemt ook het hoofdlijnenakkoord als oorzaak van de zijn inziens doorgeschoten efficiency. Dat is het tegenovergestelde van marktwerking, want het hoofdlijnenakkoord is feitelijk budgettering.
  .
  De vraag is ook of pleidooien voor meer geld voor de curatieve zorg terecht zijn. Ik denk van niet, omdat in de afgelopen jaren de uitgaven eraan telkens harder gestegen zijn dan het BBP.
  .
  Daarbij lopen de zorgkosten sterk exponentieel op met de leeftijd, en we zijn nog niet eens halverwege de vergrijzingsgolf. Bovendien zijn er nog steeds grote verschillen tussen de ziekenhuizen als het gaat om (kosten)effectiviteit, zelfs al zal dat voor covid wellicht minder opgaan omdat er weinig of geen on-label behandelopties zijn.
  .
  Ook was met grotere IC-capaciteit de lockdown nog steeds nodig geweest, want ong. een derde van de covid-IC-patiënten overleed, en nog eens een derde hield er langdurige/blijvende klachten aan over. Dat lijkt nu beter te gaan, maar daarmee neemt ook de IC-ligduur en dus de vraag naar IC-bedden af.
  .
  Verder is de care bij ons veel beter geregeld dan in Duitsland. Daar wordt je geacht je ouders te laten inwonen als die niet meer zelfstandig kunnen wonen. En dan hou je automatisch meer geld over voor de cure.
  .
  Ik vind een pleidooi voor meer geld voor de curatieve zorg dus gratuit. Het wordt pas een fair pleidooi als de uitgavenstijging die ermee gepaard gaat betaald wordt middels een verhoging van de nominale premie of de inkomstenbelasting, en die verhoging ook vermeld wordt. Ik denk dat dan de steun voor zo’n pleidooi sterk afneemt.
  .
  In plaats van dhr. Biesma’s mobilisatiecomplexen zou m.i. de ziekenhuiszorg converteerbaar moeten zijn: normale afdelingen zouden snel omgevormd moeten kunnen worden tot IC-afdelingen.
  .
  Dat kan door de fijne infrastructuur (leidingen, etc.) er voor aan te leggen, voldoende reserveapparatuur te hebben, en de non-IC-zorgverleners periodiek te trainen in de IC-basisvaardigheden. In tijden van crisis worden die dan assistent-zorgverlener, onder leiding van volwaardige IC-hulpverleners.

  • Frank Conijn

   Derde alinea: zijn —> zijns. Zevende: wordt —> word.
   .
   Ook is het zo dat een vergrijzende bevolking juist een argument is om de zorguitgaven te verhogen. Maar aan de andere kant zijn de zorguitgaven al zo hard gestegen in de afgelopen decennia.
   .
   En grote verschillen in prijs en/of kwaliteit tussen zorgaanbieders, dat vind ik niet acceptabel. Daar is punt 2 van de marktwerking in de zorg altijd op gericht geweest.