ACTUEEL

Veiligheid niet in geding door Indiaas OK-personeel

Veiligheid niet in geding door Indiaas OK-personeel

Er is geen reden om te veronderstellen dat de inzet van Indiase operatieassistenten heeft geleid of leidt tot onveilige situaties. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op basis van eigen onderzoek.

Aanleiding voor het onderzoek van de IGZ waren zorgelijke signalen uit een ledenenquête van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) in 2011, over de inzet van buitenlandse operatieassistenten. Uit die enquête kwamen voorbeelden als het achterblijven van operatiegazen, verkeerd labelen van potjes met weefsel voor onderzoek en onsteriel werken. De signalen gingen vooral over Indiase operatieassistenten. De IGZ onderzocht deze signalen bij de tien ziekenhuizen waarop ze betrekking hadden.

Geen aanwijzing

Op basis van dit onderzoek kan de IGZ de signalen uit de LVO-enquête niet bevestigen. De inspectie heeft geen aanwijzingen gevonden om te veronderstellen dat de inzet van Indiase operatieassistenten heeft geleid of leidt tot onveilige situaties in de bezochte ziekenhuizen.

Leertraject

Tijdens bezoeken aan de ziekenhuizen sprak de inspectie met zowel Nederlandse als Indiase operatieassistenten, het management van de operatieafdelingen en met de raad van bestuur. De ziekenhuizen hadden verwacht na de werving te kunnen beschikken over hoog opgeleide professionals, maar feitelijk functioneerden deze operatieassistenten niet op het niveau van hun Nederlandse collega’s. De Indiase operatieassistenten hebben vervolgens intensieve leer- en begeleidingstrajecten gevolgd. Daarbij is ook zeer veel aandacht besteed aan taalvaardigheid en communicatie.

Belasting

Vrijwel zonder uitzondering verklaarden de ziekenhuizen uiteindelijk tevreden te zijn over de kwaliteiten van de Indiase operatieassistenten die nu werkzaam zijn. Ze geven echter aan te twijfelen of zij een dergelijk traject in de toekomst opnieuw zouden uitvoeren, gezien de tijdsinvestering. De Indiase operatieassistenten zelf merkten op dat de negatieve publiciteit over hun functioneren bij hen heeft geleid tot een aanzienlijke emotionele belasting.

Werven

In een korte toelichting aan de Tweede Kamer laat minister Schippers van Volksgezondheid weten dat “zowel uit het reguliere toezicht van de IGZ als uit dit specifieke onderzoek, als ook uit de gegevens van het Veilig Incident Melden (VIM) niet blijkt dat de inzet van Indiase operatieassistenten leidt tot extra risico’s voor patiëntveiligheid”. Zolang de ziekenhuizen zich aan kwaliteitseisen en ethische wervingsnormen van de WHO houden, staat het ziekenhuizen wat Schippers betreft vrij om al dan niet tijdelijk Indiase arbeidskrachten te werven. De minister verwacht dat dit “niet of nauwelijks meer aan de orde” zal zijn, gezien de positieve ontwikkelingen rond het Fonds Ziekenhuisopleidingen en daaruit voortvloeiende grotere opleidingscapaciteit.

In het meinummer van Skipr magazine dat medio april uitkomt, verschijnt een groot achtergrondverhaal over arbeidsmigratie van Indiase verpleegkundigen 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Gavi Mensch

25 maart 2012

Ten eerste is de keuze voor Indiase OK assistenten niet zo gek, er is een gruwelijk tekort en bovendien spreken de nieuwkomers Engels, hetgeen handig is voor alle Engelssprekende anesthesisten. Want ook daar hebben we een tekort aan. En aan gynaecologen en aan klinisch psychologen ( met levenservaring).
Mw. Schippers help ik nog even uit de droom wat betreft de positieve ontwikkelingen, voor een grotere opleidingscapaciteit is het wel handig om ook leerlingen te hebben die het werk willen doen. De meer-voor-minder mentaliteit (in het Kabinet marktwerking genoemd), trekt niet echt veel gemotiveerde zorgleerlingen aan.
Dus niet gelijk die deur naar India dichtgooien, you never know.

Top