ACTUEEL

Menzis: contract met UMC's lastig

De onderhandelingen tussen Menzis en zes van de acht academische ziekenhuizen om tot nieuwe contracten te komen, verlopen lastig. Dat stelt Menzis.

De zorgverzekeraar heeft met 85 van de 93 ziekenhuizen de gesprekken de onderhandelingen over contractering afgerond. De ziekenhuizen waarmee Menzis nog niet rond is, zijn voornamelijk de academische ziekenhuizen.

“Deze gesprekken verlopen buitengewoon moeilijk aangezien deze ziekenhuizen veel meer groei vragen dan in het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken”,  licht Menzis toe in een persverklaring. Met het LUMC is Menzis wel definitief akkoord. Met het UMCG verwacht Menzis op zeer korte termijn een definitief akkoord te sluiten. Daarnaast verlopen de gesprekken met het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen moeizaam.

Hoofdlijnenakkoord

In juli 2011 ondertekenden ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de minister het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord. Daarin is afgesproken dat per 1 april 2012 alle nieuwe contracten met ziekenhuizen afgesloten zouden zijn, waarbij de zorgkosten van ziekenhuizen met niet meer dan 2,5 procent mochten groeien. De ziekenhuizen waar Menzis definitief akkoord mee is, blijven binnen de afgesproken 2,5 procent. “We zien dat de ziekenhuizen samen met ons de verantwoordelijkheid voelen voor de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van ziekenhuiszorg. De afspraak over de 2,5 procent kosten groei uit het Hoofdlijnenakkoord zorgt er wel voor dat de onderhandelingen soms niet makkelijk zijn en dat er daarom meer tijd nodig is. De beoogde datum van 1 april is niet gehaald. Menzis zegt hierover het belangrijker te vinden om de tijd te nemen die nodig is om tot sluitende afspraken te komen.

De afspraken in het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord zorgen voor een trendbreuk. In voorgaande jaren liepen de contractonderhandelingen veelal door tot het einde van het jaar. Vaak werden de eerste contracten pas rond de zomer afgesloten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top