ACTUEEL

Beweging 3.0 neemt welzijnsorganisatie over

Beweging 3.0 wordt bestuurlijk verantwoordelijk voor de Stichting Welzijn Amersfoort (SWA). Beweging 3.0 wil daarmee een bijdrage leveren aan een beter samenhangend aanbod van zorg en welzijn in de wijk voor de inwoners van Amersfoort.

Met de verdere overheveling van AWBZ-taken naar de gemeenten komen zorg en welzijn steeds meer in elkaar vaarwater. Uitgangspunt van de samenwerking in de wijk is dat de dienstverlening meer gericht wordt op het ontwikkelen van de eigen kracht van de burger, de buurt en de wijk. Daarbij wordt intensief samengewerkt met vrijwilligersorganisaties en andere professionele organisaties. De vraag van de wijk en de eigen kracht van de wijk is leidend voor de inzet van welzijnswerkers, maatschappelijk werkers en wijkverpleegkundigen.

Visie

“Beweging 3.0 staat er goed voor en is een innovatieve samenwerkingsorganisatie vóór mensen met mensen. Deze ontwikkeling past helemaal in onze visie op de wijkgerichtheid en de regionale organisatie”, licht bestuursvoorzitter Albert Arp van Beweging 3.0 de overname toe. “Wij zijn met deze ontwikkeling niet over één nacht ijs gegaan. Er ligt inhoudelijk een goed verhaal onder maar het is ook noodzakelijk dat de bedrijfsvoering voor de toekomst is geborgd. Dit wordt onder andere gerealiseerd door op korte termijn bezuinigingen te realiseren in aansturing en overhead. Daarnaast overleggen wij ook met andere gemeenten om deze ontwikkeling in de gehele regio in gang te zetten.”

Resultaat

Beweging 3.0 behaalde in 2011 een positief financieel resultaat van bijna vier miljoen euro op een omzet van 125 miljoen. De omzet van SWA bedraagt ruim 10 miljoen euro. Binnen SWA werken 133 fte  professionals en zijn ruim 500 vrijwilligers actief.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top