ACTUEEL

Isala tekent beroep aan tegen miljoenenvergoeding

Isala tekent beroep aan tegen miljoenenvergoeding

Isala Klinieken in Zwolle gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank waarin het ziekenhuis veroordeeld wordt tot het betalen van 1,6 miljoen euro schadevergoeding aan een voormalig chirurg. Het ziekenhuis hoopt zo duidelijkheid te krijgen over de bevoegdheden van bestuurders bij het disfunctioneren van een medisch specialist.

Ook wil Isala meer helderheid over de rol van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg in dergelijke zaken. Daarnaast vindt Isala het te vergoeden bedrag te hoog.

Integraal verantwoordelijk

Het ziekenhuis stelt in een reactie dat de raad van bestuur integraal verantwoordelijk is voor kwaliteit van zorg. Op het moment dat het conflict tussen de chirurg en het ziekenhuis escaleerde, heeft de rvb een onafhankelijke onderzoekscommissie gevraagd advies te geven over het functioneren van de chirurg. Aan de hand van dat onderzoek heeft de raad van bestuur de toelatingsovereenkomst met de chirurg ontbonden.

Rechtbank

De chirurg heeft de opzegging aangevochten bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en een schadevergoeding gevorderd. Het scheidsgerecht oordeelde dat de Isala klinieken gegronde redenen had om de toelatingsovereenkomst te beëindigen. De chirurg heeft de uitspraak vervolgens aangevochten bij de rechtbank in Zwolle. Hoewel de rechter de feitelijke beëindinig van de overeenkomst op juridische gronden billijkte, veroordeelde hij het ziekenhuis wel tot het betalen van een schadevergoeding van 1,6 miljoen euro, zoals als Skipr op 2 juli meldde.  

Toetsen

Isala wil nu in hoger beroep toetsen of de rechter juist heeft gehandeld door enerzijds het bindende oordeel van het Scheidsgerecht in stand te houden, maar anderzijds toch zelf over de zaak te oordelen en een schadevergoeding toe te kennen. De insteek van het hoger beroep is vooral dat er helderheid moet komen over de bevoegdheden van de raad van bestuur bij het disfunctioneren van een medisch specialist en over de rol van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg in dergelijke zaken, zo laat Isala in een persbericht weten. 

Onpartijdigheid

Een interessant punt in de kwestie rond de ontslagen thoraxchirurg is de vraag naar de juridische verankering van de onpartijdigheid van het Scheidsgerecht. Uit de uitspraak van de rechtbank in Zwolle blijkt dat Isala-bestuurder Robbin Thieme Groen ten tijde van de procedure een dubbele rol vervulde bij het Scheidsgerecht. Inzake de kwestie rond de ontslagen thoraxchirurg was hij vertegenwoordiger van de gedaagde partij, in een andere zaak trad hij in deze periode op als arbiter. Beide zaken werden voorgezeten door dezelfde scheidsrechter.

‘Niet gelukkig’

Doordat Thieme Groen deze scheidsrechter behalve als beklaagde, ook als medearbiter kende is volgens advocaat Marcus Draaisma op zijn minst de schijn van partijdigheid gewekt. In zijn uitspraak noemt de rechter de betrokkenheid bij beide zaken van Thieme Groen en de betreffende scheidsrechter “niet erg gelukkig”. Toch kan er volgens de rechter “uit het enkele feit dat er mogelijk contact is geweest tussen beiden niet worden afgeleid dat de scheidsrechter in feit niet onpartijdig en onafhankelijk was”.   

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

5 juli 2012

De dokters weten al jaren dat het Scheidsgerecht niet onpartijdig is, het algemeen belang van het ziekenhuis en patientzorg worden altijd belangrijker geacht dan het belang van de dokter. De laatste is toch maar een individu die makkelijk vervangbaar is.
Thieme Groen zit hier natuurlijk fout, maar die arbiters klus zal toen wel goed betaald zijn geweest.

Top