ACTUEEL

Twentse ziekenhuizen gaan intensiever samenwerken

Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) gaan meer samenwerken zodat patiënten ook in de toekomst hoog complexe zorg in de regio Twente kunnen blijven ontvangen. De ziekenhuizen willen hiermee inspelen op de veranderingen in de gezondheidszorg.

Beide ziekenhuizen willen de zorg voor chronisch zieken en poliklinische zorg dicht bij de mensen brengen en houden. “Ook willen we dat medisch specialisten en andere professionals in regionaal verband specialisaties kunnen ontwikkelen en behouden. Dit zal uiteindelijk leiden tot meer mogelijkheden voor innovatie”, zeggen de voorzitters raad van bestuur van beide ziekenhuizen Herre Kingma en Meindert Schmidt.

Zorginhoud

"We gaan de samenwerking nader uitwerken op zorginhoud, bijvoorbeeld de concentratie en spreiding van de topklinische en hoog complexe zorg in de regio. Dat is relatief dure zorg, maar die willen wij wel behouden in Twente", aldus Kingma. "Om een aantrekkelijke werkgever te blijven kijken we ook naar uitbreiding van opleidingen en onderzoek”, vertelt Schmidt, "en ook bij ondersteunende diensten kunnen we samenwerken, denk dan aan kwaliteitsborging en veiligheid of aan personeelsbeleid en financieel administratieve zaken. Door bundeling van krachten houden we de zorg betaalbaar". Ook gezamenlijke vastgoedontwikkeling behoort in de toekomst tot de mogelijkheden.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

11 juli 2012

Medisch Spectrum Twente is een geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf met als kerntaak de gezondheid van de inwoners van onze regio te bevorderen. Dit doen we door het aanbieden van medisch-specialistische zorg. Ons ziekenhuis streeft ernaar dat patiënten voor al hun medisch-specialistische zorg in onze regio terecht kunnen. Basiszorg is het fundament van ons zorgaanbod. Daarnaast hebben we veel professionals in huis met bijzondere kennis en / of vaardigheden en beschikken we over een aantal bijzondere voorzieningen voor diagnostiek en behandeling (topklinisch profiel). Medisch Spectrum Twente is voor deze topklinische en bijzondere functies hét centrum voor een grote regio. Om dit zo te houden besteden we veel aandacht aan opleiding en onderzoek.


bedden
opnames
dagopnames
verpleegdagen
polikliniekbezoeken

Aantal per jaar
1070
32.400
32.200
198.400
490.800


Medisch Spectrum Twente behoort tot de grootste niet-academische ziekenhuizen van ons land. Momenteel beschikt Medisch Spectrum Twente over ziekenhuislocaties te Enschede en Oldenzaal en buitenpoliklinieken in Haaksbergen en Losser, van waaruit het verzorgingsgebied met circa 264.000 inwoners wordt bediend. Medisch Spectrum Twente heeft een erkenning voor 1070 bedden. Er werken circa 4000 medewerkers, onder wie 250 medisch specialisten. Medisch Spectrum Twente werkt met een jaarlijks budget van ongeveer € 292.000.000,- Medisch Spectrum Twente biedt, naast alle basisfaciliteiten, tevens topklinische functies aan. Het topklinische karakter ontwikkelt zich gestaag en vindt erkenning in en buiten de regio. Nagenoeg alle medische specialismen zijn vertegenwoordigd.

Kengetallen 2011
Omzet € 246.533.695
Medewerkers in loondienst 3.391
Medisch specialisten 212
Polikliniekbezoeken 609.905
Dagopnamen 50.657
Opnamen 36.908
Verpleegdagen 198.579
Bedden 1.085
Bouwinvesteringen € 23.662.470


---Leg deze cijfers eens naast die van Mayo Clinic en zie de verschillen.

Measures of service
Total clinic patients* 1,113,000
Hospital admissions 123,000
Hospital days of patient care 588,000
Number of personnel (including temporary and supplemental employees)
Staff physicians and medical scientists 3,800
Allied health 50,900
Residents, fellows and students 3,600
Total 58,300

Operating Performance
(in millions)
2011 2010 CHANGE
Total Revenue $8,475.7
$7,942.0 6.7%
Total Expenses 7,865.5
7,426.7 5.9%
Income from
current activities $ 610.2
$ 515.3
Percent of Revenue 7.2%
6.5% 0.7p

--En waar statistieken toe kunnen leiden! Tellen de Nederlandse ziekenhuizen poli klinische patienten 1x per jaar of bij ieder bezoek?

Winst van Mayo Clinic is even hoog als de omzet van beide Twentse ziekenhuizen gezamenlijk. Daar zorgen 3.800 medisch specialisten voor tov 560 in Nederland.
Omzet 8.4 miljard dollar tegenover 530 miljoen euro.

123.000 opnames met 588.000 ligdagen tegenover 70.000 opnames met 400.000 ligdagen in Nederland.

1.1 miljoen poli-klinische bezoeken, iedere patient wordt daarbij 1x per jaar geteld tegenover 1.1 miljoen (hoevaak wordt iedere patient hier geteld in Nederland?)

Dagopnames in Nederland 82.660.

Zie uit deze brij maar eens wijs te worden.

Vergelijken van statistieken is dan ook zeer gevaarlijk. Vaste disclaimer bij sites van WHO en OESO, maar niet bij VWS.

Vallen de kosten van Nederlandse ziekenhuizen nu mee? En welke prestaties worden er geleverd?
Leveren Nederlandse Medisch Specialisten nu waar voor hun geld?

Aantal ingrepen en welke ingrepen zijn onbekend. Idem behandelingen en gebruikte therapien. Idem diagnoses.

Uit deze cijfers is dat niet te halen. Website van Mayo Clinic mag echter in ieder geval als voorbeeld dienen voor de beide Twentse Ziekenhuizen.

Kost wat, maar dan heb je ook wat.

Top