ACTUEEL

Beperkte kostengroei pept winstmarge zorg op

Beperkte kostengroei pept winstmarge zorg op

De winstmarge van zorginstellingen bedroeg in 2011 bijna 2 procent. De positieve uitkomst is mede te danken aan een beperkte stijging van de uitgaven. Dit concludeert inkoopcoöperatie Intrakoop op basis van een inventarisatie van de jaarverslagen.

Uit de inventarisatie van bijna 1200 jaarverslagen door Intrakoop komt naar voren dat de totale uitgaven van zorginstellingen in 2011 met 2,8 procent zijn gestegen naar  51,3 miljard euro. Tegelijkertijd zijn de bedrijfsopbrengsten toegenomen met 3 procent tot  53,2 miljard euro. De gemiddelde resultaatratio, oftewel de winst uitgedrukt als percentage van de totale bedrijfsopbrengsten,  komt daarmee uit op 1,9 procent.

Externe inhuur

De belangrijkste kostenbesparing zit volgens Intrakoop in de bedrijfslasten, die door versnelde afschrijving met  11,8 procent zijn gedaald. De kosten voor onderhoud en energie dalen licht met  0,4 procent. De grootste kostenpost van zorginstellingen, namelijk die van personeel, laat met  4,1 procent opnieuw een stijgende lijn zien. Grootste stijger zijn de kosten voor externe inhuur. De uitgaven aan personeel niet in loondienst nemen met 7,3  procent toe naar  1,8 miljard euro. In totaal betalen de zorginstellingen 34,2 miljard euro aan personeelskosten.

Sectoren

De bedrijfsresultaten verschillen sterk per sector, zon concludeert Intrakoop. Bij ziekenhuizen stijgen de bedrijfslasten met 0,4 procent tegen 4,7 procent en 4,8 procent in respectievelijk de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de gehandicaptenzorg. Dit verschil kan volgens Intrakoop mede worden verklaard uit het relatieve hoge percentage dat de laatste twee sectoren aan personeelskosten kwijt zijn: met ruim 70 procent is dit meer dan tien procent meer dan in de ziekenhuissector.    

Collectieve inkoop

Met de vergelijking van de jaarverslagen wil Intrakoop zorginstellingen stimuleren om kritisch naar de eigen bedrijfsvoering te kijken, met name waar het de inkoop betreft. Als inkoopcoöperatie maakt Intrakoop zich sterk voor een collectieve inkoop van allerhande bedrijfsmiddelen. Intrakoop schat dat zorgaanbieders op dit terrein nog honderden miljoenen euro’s laten liggen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top