ACTUEEL

Registratie verpleegkundig specialist bereikt mijlpaal

Het aantal officieel geregistreerde verpleegkundig specialisten is gegroeid naar 1500. Dit blijkt uit cijfers van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV).

RSV-voorzitter Lies Zuidema is verheugd over de sterke groei van het aantal verpleegkundig specialisten. "Dit nieuwe beroep verwerft in hoog tempo positie”, aldus Zuidema. “Het aantal verpleegkundig specialisten groeit steeds verder, aangezien het kabinet heeft besloten het aantal opleidingsplaatsen te verruimen."

Coördinatie

In de ogen van verpleegkundige beroepsvereniging V&VN vervullen verpleegkundig specialisten vervullen een belangrijke rol bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten, bewoners en cliënten. Door de vergrijzing, de toename van chronische ziekten en psychiatrische problemen neemt de vraag naar goede coördinatie en een samenhangend zorgaanbod toe. Omdat verpleegkundig specialisten deze taken integraal uitoefenen, vormen zij in veel gevallen het antwoord op de veranderende zorgbehoefte in Nederland, zo vindt V&VN.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

23 augustus 2012

Een felicitatie waard! Dit cijfer geeft aan dat ca 1 van de 100 verpleegkundigen specialist werd. Het beleid (Vboc 11 mei 2006) is gericht op tenminste 5% en we moeten dus nog even doorzetten. Ook is van belang dat het CIBG ( bigregister) dit cijfer snel verwerkt en dat het capaciteitsorgaan haar planning actualiseert. Maar laten we nu even genieten van deze mijlpaal.

Top