ACTUEEL

VGN: AWBZ alleen voor onverzekerbare zorg

De Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) pleit voor een herdefiniëring van de AWBZ, zodat deze voorziening behouden blijft voor echt kwetsbare groepen. Alleen echt onverzekerbare risico's zouden volgens VGN-voorzitter Heleen Dupuis nog uit de AWBZ moeten worden betaald.

“De awbz is bedoeld voor onverzekerbare risico’s. Wij hebben cliënten die al vanaf hun geboorte ernstige handicaps hebben", aldus Dupuis in een interveiw met Skipr. "Deze mensen hebben een hele grote zorgbehoefte die niet verzekerbaar is en waarbij professionele hulp noodzakelijk is. Daarvoor moet een kern-awbz blijven bestaan.”

Herdefiniëren

Korten op de awbz acht Dupuis onontkoombaar. “De VGN begrijpt ook dat wij mee moeten doen als overal in het land bezuinigd moet worden,” zo zegt ze. Dat betekent niet dat VGN akkoord gaat met vermindering van zorg voor mensen die geen enkele kant uit kunnen. Dupuis: “Deze mensen hebben vanaf het begin van hun leven heel veel zorg nodig gehad. Zij hebben nooit kunnen werken, geld verdienen en sparen. De samenleving moet de zorg voor die mensen op zich nemen en daar zullen we voor blijven vechten.”

Wonen en zorg

Dupuis spreekt zich in het interview verder uit over het scheiden van wonen en zorg. Dit wordt door veel politieke partijen gezien als oplossing voor de stijgende awbz-kosten. Dupuis waarschuwt de politici dat die maatregel de kwaliteit van leven van gehandicapten ook kan schaden. "Scheiden van wonen en zorg is mooi, maar het kan niet voor alle cliënten. Verbetering van kwaliteit van leven zou daarbij voorop moeten staan. Als de regering zou zeggen: iedereen moet de wijk in, leidt dat tot verwaarlozing van mensen." Met name ernstig gehandicapten die op geen enkele manier voor zichzelf kunnen zorgen en afhankelijk zijn van bewaking, zouden dan de dupe worden.

VGN is één van de partijen die betrokken is bij Het Grote Zorgdebat. Naast VGN zijn dit: ActiZ, SGF, GGD Nederland, GGZ Nederland,NFU, NVZ-Ziekenhuizen, CG-Raad, ZN, NPCF, V&VN, BTN, Platform VG, KNGF, KNMO, Verenso, KNOV, LHV, Orde van Medisch Specialisten, LAD, KNMG, NVTZ en VHN.

Skipr is mediapartner van Het Grote Zorgdebat. In aanloop naar het debat publiceert Skipr interviews met vertegenwoordigers van de organiserende partijen. Deze en andere artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen zijn terug te vinden in het dossier over de verkiezingen en op Skipr webtv. Het debat vindt 29 augustus van 16.00 uur tot 18.00 uur plaats. Het Grote Zorgdebat is live te volgen via Skipr.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

ANH Jansen

23 augustus 2012

AWBZ is meer dan menigeen denkt en heel veel Nederlanders maken er gebruik van;

Vormen van AWBZ-zorg
In Nederland krijgen ruim 600.000 mensen zorg die vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt gefinancierd. Zij krijgen die zorg thuis of in een instelling.

Soorten zorg en ondersteuning uit AWBZ
Er zijn verschillende soorten zorg en ondersteuning vanuit de AWBZ mogelijk. Enkele voorbeelden:

persoonlijke verzorging (wassen, hulp met aankleden);
verpleging;
begeleiding (activiteiten zoals dagopvang);
behandeling (bijvoorbeeld bij revalidatie);
langdurig verblijf in een zorginstelling;
kortdurend verblijf in een zorginstelling;
doventolkzorg;
neonatale hielprik;
vaccinaties;
zwangerschapsafbreking.
Voor de eerste 6 punten moet iemand een indicatie voor AWBZ-zorg aanvragen.

Meer voorbeelden en uitleg van de zorg en ondersteuning die onder de AWBZ vallen, staan in het AWBZ-kompas van het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Zorg in natura of zelf zorg regelen
Iemand met een indicatie voor zorg uit de AWBZ kan die zorg op 2 manieren regelen. Hij kan altijd kiezen voor zorg in natura. Dit is zorg die rechtstreeks door een (thuis)zorginstelling wordt geleverd . Deze zorg kan plaatsvinden in een AWBZ-instelling, maar ook bij de cliënt thuis.

In sommige gevallen kan de cliënt kan ook zelf zorg regelen met een persoonsgebonden budget (pgb) of met de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ).

Welke zorg valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoedt langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking door een handicap, chronische ziekte of ouderdom.

Voorbeelden van AWBZ-zorg
AWBZ-zorg is:

persoonlijke verzorging: hulp bij het douchen, aankleden of naar het toilet gaan;
verpleging: wondverzorging, injecties geven;
begeleiding: ondersteuning in het dagelijks leven;
behandeling: zorg bij een aandoening of beperking;
verblijf: verblijf in een instelling, zoals wonen in een verpleeghuis of verzorgingshuis. Ook revalidatie voor enkele weken of maanden valt hieronder;
kortdurend verblijf: logeren in een instelling, maximaal 3 etmalen per week.
U kunt AWBZ-zorg thuis (zorg zonder verblijf) of in een AWBZ-instelling (zorg met verblijf) krijgen.

---En dit wordt in de praktijk heel breed gezien. 30 miljard euro gaat er in om.

En een deel is verhuisd naar de WMO. Ook dat is een zichzelf opblazende ballon.

Standpunt van VVD'ster Dupuis is wel correct; teruggaan naar de oorsprong van de AWBZ en de groep waar zij nu voor opkomt een humaan bestaan geven.

Maar dan voor de overigen een flinke belastingverlaging geven ter compensatie van wegvallen van AWBZ zorg.

Macrobeslag van de Nederlandse Overheid is momentaal 60.3% van het BNP. Van iedere euro gaat 60,3 cent via de Overheid. Dat zal na doorvoeren van de hervormingen veel lager moeten worden.

De VVD'er Rutte wil daar niets van weten. Macrobeslag mag niet dalen zegt hij. Gaat ten koste van de 'werkgelegenheid' bij diezelfde Overheid.

Laat de economen van dit land zich hier eens over uitspreken. Hoe hoog mag het macrobeslag van de Overheid van een land op de burger zijn?

ANH Jansen

23 augustus 2012

M Rutte beloofde iedere werkende Nederlander een bonus van 1000 euro. Financiering daarvan was en is onduidelijk. M Rutte is van de VVD.

De chambre de reflection doet haar werk.

H Dupuis is van de VVD en komt nu met een oproep de AWBZ te beperken tot de onverzekerbare zorg. Dat is een bedrag van 10 miljard euro per jaar van de in totaal 30 miljard euro die nu jaarlijks aan de AWBZ wordt uitgekeerd. De rest, 20 miljard, is verzekerbaar of voor eigen rekening. Zelfredzaamheid of samenredzaamheid doen wonderen voor het macrobeslag van de overheid.

H Dupuis geeft hiermee precies de financiering aan voor het cadeau van M rutte.

10 miljoen werkenden a 1000 is 10 miljard euro. Eenmalig.

H dupuis doet het met 20 miljard jaarlijks uit te keren stukken beter; 2.000 euro per werkende nederlander. En niet eenmalig, maar per jaar. Daalt het macrobeslag tot vlak boven het Zweeds/Deense.

Heeft toch voordelen zo'n Eerste Kamer. Chambre de Reflection.

Top