ACTUEEL

'Opvolgingsbeleid zorgbestuurder schiet tekort'

Het gros van de zorginstellingen heeft geen opvolgers voor sleutelposities zekergesteld. Hierdoor staan geschikte noodzakelijke opvolgers niet klaar om bestuurders en topmanagers in cruciale functies te vervangen bij vertrek. Dit stellen Edward Hermans en Douwe Wijbenga, respectievelijk directeur en directeur Zorg en Welzijn bij Leeuwendaal.

Interne kandidaten

Uit recent onderzoek van management- en adviesbureau Leeuwendaal, blijkt dat twee op de drie topmanagers van buiten de organisatie afkomstig zijn. Dit is opmerkelijk, omdat hetzelfde onderzoek aantoont dat de raad van bestuur de voorkeur geeft aan interne kandidaten. Topmanagers uit de interne organisatie worden namelijk als succesvoller ervaren.

Hermans: “Nieuwkomers verbinden zich vaak voor een relatief korte periode aan een organisatie, schudden de boel op en zijn vaak weer vertrokken voordat merkbaar is of de interventies het gehoopte resultaat hebben opgeleverd.”

Opvolgingsplanning

Ondanks deze doorloop houdt het gros van de zorginstellingen zich niet bezig met opvolgingsplanning. Dat terwijl de instelling ontwricht als iemand op een sleutelpositie wegvalt en geschikte opvolging ontbreekt. Hermans en Wijbenga pleiten voor een actiever en assertiever opvolgingsbeleid bij zorginstellingen. “Bezuinigingen, reorganisaties en toekomstige arbeidsmarkttekorten zetten de zorgsector voor enorme uitdagingen. Bestuurders en topmanagers die op deze taak zijn berekend zijn schaars, en een deel van hen gaat binnenkort met pensioen”, aldus Wijbenga. Daarbij merken zij op dat zorginstellingen vaak alleen in actie komen als er vacatures zijn en alle gelegde contacten laten verwateren als de actuele vacatures zijn vervuld.

Sleutelposities

Volgens directeur Zorg en Welzijn Wijbenga is een continu proces noodzakelijk met name bij functies op het eerste en tweede leidinggevende niveau. Zorginstellingen moeten altijd in contact zijn met mogelijke kandidaten, ook als er geen actuele vacatures zijn, stelt hij. “Een verschuiving van werven naar verwerven is cruciaal”, zegt Hermans. Hierbij is een goede balans tussen doorstroom vanuit de organisatie en vers bloed van buitenaf volgens hem van belang. “Voor elke sleutelpositie moeten zorginstellingen een kandidaat binnen en buiten de organisatie op het oog hebben. Zo zijn de juiste mensen tijdig aan boord en wordt de continuïteit van de organisatie gewaarborgd.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Bas Douma | Bascommunicatie

5 september 2012

Voor 'nieuwkomers' (ook interimmers) is het dan ook zaak om samen met de vaste professionals "de organisatie op te schudden" en, waar mogelijk, interventies door de medewerkers zelf te laten uitvoeren. Dit zorgt niet alleen voor een verandering die door de organisatie gedragen is, maar ook een die geborgd is en daarmee blijvend is.

Bas Douma | Bascommunicatie

Top