ACTUEEL

Leveste wil Refaja overnemen

Leveste wil Refaja overnemen

Zorggroep Leveste Middenveld wil Ziekenhuis Refaja overnemen. Hiertoe is maandag 3 september 2012 een verzoek ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

In een reactie stellen de raden van bestuur en medische staven dat de overname een noodzakelijke stap is. Het wordt volgens beide organisaties steeds moeilijker voor ziekenhuizen om te voldoen aan de oplopende kwaliteits- en volume-eisen die zowel zorgverzekeraars als medische beroepsverenigingen stellen. Ook de huidige financiële situatie waarin Nederland verkeert speelt een rol. Banken zijn terughoudend en het contracteren door zorgverzekeraars verloopt moeizamer.

Haalbaarheid

De melding bij de NMa volgt op een onderzoek van de beide organisaties naar de haalbaarheid van intensieve samenwerking. Dit onderzoek werd in november 2011 gestart met de ondertekening van een intentieverklaring. Er zijn tussen beide ziekenhuizen al concrete samenwerkingsverbanden op het gebied van de kaakchirurgie, cardiologie en intensive care. De melding bij de NMa is volgens de organisaties een formele stap in het proces. De daadwerkelijke intensivering hangt af van lopende onderzoeken en de reactie van de NMa.

Eerdere pogingen

Het is niet de eerste poging tot samenwerking van het Refaja Ziekenhuis. In december 2010 werd bekend dat het Ommelander Ziekenhuis en het Refaja intensief wilden gaan samenwerken. Deze samenwerking, die uiteindelijk tot een fusie moest leiden, werd in september 2011 afgeblazen naar aanleiding van een bericht van de vereniging van Nederlandse chirurgen dat het verzorgingsgebied van een ziekenhuis 300 duizend inwoners moet hebben. Het nieuwe Oost-Groninger ziekenhuis zou hier niet aan voldoen.

Ook Zorggroep Leveste Middenveld heeft al eerder onderzoek gedaan naar mogelijke fusies. In november 2011 kwam naar buiten dat Leveste het Scheper ziekenhuis in Emmen en ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen wilde laten fuseren. Beide ziekenhuizen zijn onderdeel van de zorggroep.

Locatie

Als de overname doorgaat, wordt het Refaja Ziekenhuis het eerste onderdeel van de Leveste Zorggroep buiten Drenthe. Leveste Middenveld bestaat nu uit Leveste care, het Scheper Ziekenhuis, het Bethesda Ziekenhuis en Zorgpalet. Op dit moment heeft de zorggroep 23 verschillende locaties, allemaal in Drenthe.

De overname is één van de laatste daden van Maarten Rutgers als voorzitter raad van bestuur van Leveste. Maandag 3 september 2012 werd bekend dat hij per 1 januari 2013 vertrekt bij de zorggroep en met pensioen gaat.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top