ACTUEEL

Europese studie naar borstkankerscreening

Van iedere 1000 vrouwen die zich iedere twee jaar laat screenen op borstkanker, wordt bij 71 een tumor ontdekt. Bij 8 van hen wordt het leven gered door de screening. Vier van de 71 vrouwen krijgt een behandeling die achteraf niet nodig blijkt.

Dat blijkt uit een grote Europese studie naar borstkankerscreening. De resultaten ervan staan donderdag gepubliceerd in het medische tijdschrift Journal of Medical Screening.

Nut screening ter discussie

In Nederland wordt ruim twintig jaar bevolkingsonderzoek gedaan naar borstkanker bij vrouwen tussen 50 en 70 jaar. Het nut van de screeningen is een terugkerende discussie, vooral door het risico op onnodige behandelingen. Om op internationaal niveau duidelijkheid te krijgen, hebben deskundigen uit 9 Europese landen onderzoek naar de screeningen gedaan.

Nederlandse onderzoekers

Voor Nederland maken onderzoekers van het UMC St Radboud, het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) en het Erasmus MC deel uit van dit consortium. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van Zanten

13 september 2012

Het lijkt er op dat dit brede onderzoek twee zaken aantoond:
1. Screening is zinvol en kan levens redden (en doet dat ook daadwerkelijk). Bij 8 op de 1000 gered en 900.000 screenings per jaar in Nederland redden we dus volgens deze berekening maar liefst 7200 levens! Dat is tien keer zoveel als het vaak gehanteerde getal van 750 in Nederland.
2. Het verder verbeteren van de methode van screening (nu is het 'one size fits all') en mede gebruik maken van bijvoorbeeld genetische data, populatie data, densiteit data en meer en betere CAD op niet bewerkte data kan onnodige behandelingen terugdringen.

Kortom, het nut van screening lijkt mij niet meer ter discussie te staan. De kunst is om het nog beter te doen.

Top