ACTUEEL

Klink: zorg wijzigt niet bij kabinet VVD-PvdA

Klink: zorg wijzigt niet bij kabinet VVD-PvdA

Een kabinet met PvdA en VVD leidt niet tot grote veranderingen in de (curatieve) zorg. Dat heeft Ab Klink, voormalig minister van VWS zaterdag gezegd tijdens de Mosadex Experience, een beurs en congres in de Jaarbeurs in Utrecht waar 1200 apothekers bijeen kwamen.

"De uitkomst van de verkiezingen is voor de zorg nog niet zo slecht. De programma's van de VVD en de PvdA verschillen namelijk zoveel van elkaar over hoe ze de kosten en kwaliteit van zorg willen aanpakken dat ik verwacht dat er in de curatieve zorg uiteindelijk weinig gaat veranderen. Het is koffiedik kijken, maar ik schat in dat er juist daardoor veel ruimte komt voor de partijen in de zorgsector om via zorgverbetering en kwaliteit de kosten aan te pakken. Het is aan de eerste en tweede lijn om met ideeën te komen die de zorg wel kunnen veranderen."

Samenwerking eerste en tweede lijn

Klink, tegenwoordig strategisch zorgadviseur bij bureau Booz & Company, doelt onder meer op verdere samenwerking tussen ziekenhuizen aan de ene kant en huisartsen en apothekers aan de andere kant. “Betere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn kan leiden tot minder patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen door fouten in de medicatie, door betere therapietrouw en door een goede begeleiding bij opname en ontslag uit het ziekenhuis. Minder opnames betekent lagere zorgkosten. Specialisten zijn bereid om samen te werken met de eerste lijn, aldus Klink.

Zorgverzekeraars

"Voor apothekers blijft het crisis. De marktwerking heeft ertoe geleid dat zorgverzekeraars de dienst uitmaken. Op de korte termijn zal de kwaliteit van zorg verder onder druk komen te staan. Het gros van de zorgverzekeraars weigert apothekers die aantoonbaar de kwaliteit van zorg verbeteren daarvoor te belonen”, stelt Ludwig Castelijns, directeur van de Mosadex Groep, coöperatie van zelfstandige apothekers en marktleider in de farmaceutische dienstverlening.

Klink is het met hem eens: “Op dit moment zijn zorgverzekeraars echter vaak afwachtend om te investeren in de kwaliteit van zorg, ook al zijn er goede initiatieven van bijvoorbeeld VGZ en Achmea.”

Integrale zorginkoop 

Klink erkent dat het voor verzekeraars vaak lastig is: “Investeer je in de eerste lijn, dan komen de revenuen vaak in de tweede lijn tot stand doordat het aantal verwijzingen afneemt. Maar als het aantal behandelingen dan toch niet afneemt, betaalt de verzekeraar vaak extra. Wel de investeringen, niet de revenuen. Daarom is een integrale zorginkoop nodig, maar eenvoudig is dat niet. Ik adviseer apothekers dan ook om de samenwerking met verzekeraars en ziekenhuizen op te zoeken. Soms kan het geen kwaad om druk uit te oefenen via de politiek. Krijg je als beroepsgroep weinig voor elkaar bij sommige zorgverzekeraars zoek dan de politiek op. Die hebben wel oren naar projecten die aantoonbaar resultaat in termen van kwaliteit en kosten opleveren. De politiek zal dan de zorgverzekeraars wijzen op de mogelijkheden die er liggen."

7 Reacties

om een reactie achter te laten

de Vries

17 september 2012

Klink stelt dat de eerste en tweede lijn nu zelf met oplossingen moeten gaan komen. Wij hebben oplossingen op het gebied van ons specialisme, maar verzekeraars verschuilen zich achter bureaucratische regeltjes, zo verandert er nooit wat ! Ruimte voor oplossingen moeten ook ondersteund worden vanuit beleid, anders lopen goede initiatieven nog steeds spaak op bureaucratie.

ANH Jansen

17 september 2012

Knettergek verhaal van A Klink.

Zorgaanbieders moeten te rade gaan bij de verzekeraars en als die niet thuis geven verhaal halen bij de politiek die vervolgens de verzekeraars tot de orde roepen?

Anne Mulder, VVD, heeft recent gezegd dat dat niet tot de mogelijkheden behoord omdat de politiek geen bevoegdheid meer heeft over het beleid van de verzekeraars. Het is immers een privaat zorgstelsel sinds 2006 omdat de politiek de handen schoon wilde houden en de verzekeraars garandeerden dat zij de 'klus' wel even zouden klaren.

De politiek stelt nog wel publieke randvoorwaarden; het totale budget wordt door de politiek vastgesteld; in juni/juli is er geheim overleg tussen VWS en ZN/ZN-leden over het basispakket en het budget en wordt de theoretische maximale rekenpremie vastgesteld. Met die rekenpremie zouden de verzekeraars uit de voeten moeten komen met de vaststelling van de 'concurrerende' nominale premie.

Verzoek van de Overheid/politiek aan de verzekeraars is immers om onder de rekenpremie te blijven, gemiddeld, of anders aan te geven dat het basispakket moet worden uitgedund. Het budget mag niet worden overschreden.

A Klink heeft om die Mosadex Experience een fraai verhaal afgedraaid en die gezamenlijke apothekers met een leuk kluitje het riet in gestuurd.

Gelukkig had Mosadex ook nog Hans Klok ingehuurd om e.a. weg te werken; en voila; de Ezel van de Efteling!

Genaamd Ben. Gewoon maandelijks geld blijven drukken om het probleem op te lossen. Simpel toch?

Carla Schoonderbeek vertelt het fraai op farmaactueel. Prima webcast. 7 minuten en iedereen weet hoe het werkt. Zij is niet voor niets gestopt met het zorgmakelaarschap.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

18 september 2012

Een compromis waarbij er wel het nodige verandert, dat goed te verdedigen is voor beide politieke partijen en dat zinvol is, is heel goed mogelijk als men:

* de zorgverzekeraars laat opgaan in één, publieke zorgverzekeraar;
* selectieve zorginkoop op basis van uitkomstfinanciering realiseert (er is nu slechts sprake van verrichtingsfinanciering en de PvdA heeft de motie die uitkomstfinanciering verordonneert ook gesteund);
* nieuwe private zorginstellingen wel toelaat op de markt maar bestaande (semi)publieke niet privatiseert;
* het eigen risico inruilt voor redelijke eigen bijdragen voor alleen zelfverwezen zorg, zoals bezoek aan de SEH, huisartsenpost en huisarts zonder (terug)verwijs- of terugkombriefje. Men denke dan aan bedragen van € 30, € 15 en € 5;
* ter kostenbewustwording, wat een andere reden was voor het eigen risico, de AWBZ-premie (weer) laat vermelden op het inkomensoverzicht. En ze dekkend maakt, onder verlaging van de inkomstenbelasting. Nu wordt een kwart van de AWBZ-kosten betaald uit de algemene middelen;
* geen zorgsparen invoert (omdat jongeren dan dubbel moeten betalen) maar wel een aanvullende verzekering voor luxe AWBZ-voorzieningen in het leven roept.

MItrasing, huisarts

18 september 2012

Prima reactie Frank, alleen een eigen bijdrage met de bedragen die je vermeld, verwacht ik dat de bewustwording ongeveer zo uitpakt:
"Moet ik 15 Euro bijbetalen? Wat een koopje, moet ik es vaker doen."

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

18 september 2012

@Matrasing:
Dank voor het compliment.

Die bedragen mogen ook hoger zijn. Zouden ook hoger moeten zijn, als met de bedragen de percentages mensen die onnodig de genoemde zorgaanbieders bezoeken (het makkelijk af hadden gekund bij een 'lagere' zorgaanbieder) zo hoog blijven als dat ze nu zijn.

Het is een beetje aftasten wat de optimumbedragen zijn, want je wilt ook niet dat iemand met een beklemmend gevoel op de borst op vrijdagavond denkt "Ik wacht wel tot de huisarts maandag weer werkt." En bij de aftasten kun je dan te laag dan te hoog inzetten, lijkt me.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

18 september 2012

De laatste zin moet luiden: En bij dat aftasten kun je beter te laag dan te hoog inzetten, lijkt me.

Frank Conijn

18 september 2012

En de aanhef uiteraard @Mitrasing. Excuses. Ik had beter moeten nakijken voordat ik op Verzenden klikte.

Top