ACTUEEL

Kwaliteitspaspoort voor personeel MMC

Máxima Medisch Centrum (MMC) gaat de kwaliteit van medewerkers voortaan borgen door middel van een kwaliteitspaspoort. In het paspoort komen met name bevoegdheden, bekwaamheden en talentontwikkeling van medewerkers te staan. Bovendien stimuleert het de zorgprofessional om zijn of haar bevoegd- en bekwaamheden continu bij te houden.

Bruno de Hoogd, manager HRM van MMC, vertelt: "Met dit paspoort geeft MMC invulling aan zijn ambities om voorop te lopen in het verder toetsbaar maken van kwaliteit van zorgprofessionals. De passie en de wil om - in het belang van de patiënt - het steeds beter te doen staat in alles voorop.”

Bijscholing

Het personeel van MMC kan voortaan zelf bekijken op welke onderwerpen ze zich moeten laten bijscholen. De bijscholing kunnen ze vanuit huis doen op het moment dat ze dit zelf willen.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Verkerk

1 oktober 2012

In het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden kan de grootste beroepsgroep in de zorg al hun (bij)scholing, ook in deskundigheidsgebieden, bij houden. Om te laten zien dat zij bevoegd en bekwaam zijn.

Anoniem

1 oktober 2012

Dit is weer typisch een initiatief om de papiermassa in een zieke verhogen. Zorgprofessionals weten heel goed hoe bekwaam of onbekwaam ze zijn en welek nascholing ze moeten bijwonen. Bovendien is er het kwaliteitsregister. Dus weer typisch een heel overbodig inititief.

Anoniem

2 oktober 2012

@Verkerk, zeker is er het kwaliteitsregister V&VN. Toch is mijn ervaring dat veel zorginstellingen als werkgever liever zelf grip hebben op de kwalificaties e.d. van haar personeel. Bovendien heeft een zorginstelling ook ander personeel in dienst, ofwel stelt aanvullende eisen. Conformiteit met gedragscodes, ziekenhuisprotocollen, vaccinaties, etc. Dat staat allemaal niet in het V&VN register, maar is wel (gedeeltelijk) de verantwoordelijkheid van de werkgever om dit op orde te hebben.

@Anoniem, volgens mij is dit kwaliteitspaspoort volledig digitaal. Het is al gekoppeld met het BIG register en gaat met het V&VN register koppelen. Geen dubbele registraties dus, gewoon één centrale registratie.

Verder staat natuurlijk voorop dat de zorgprofessional zelf goed zijn bevoegd- en bekwaamheden moeten weten en bewaken. Helaas gebeurt dit niet altijd, laat staat dat het inzichtelijk is voor een leidinggevende.

Top