ACTUEEL

Oudere wil betalen voor extra voorzieningen

Ouderen hebben geld over voor extra zorg. Gemiddeld willen ze meer dan een kwart van hun besteedbaar inkomen hieraan besteden, blijkt uit een enquête van Berenschot.

Uit de enquête blijkt dat mensen bereid zijn te betalen voor extra voorzieningen op het terrein van zorg, welzijn, wonen en leefstijl. Gemiddeld willen de ondervraagden ruim 28 procent van hun besteedbaar inkomen uitgeven aan extra voorzieningen om een stuk eigen regie over de invulling van hun leven te waarborgen. Voor respondenten tussen de 70 en 80 jaar ligt dit nog iets hoger: zij geven aan ruim 29 procent hieraan te willen besteden.

Maaltijd

Vooral voor een dagelijks vers bereide maaltijd waarbij zelf gekozen kan worden wat er op het menu staat, hebben ouderen veel geld over. Gemiddeld 57 procent van de ondervraagden gaf aan hiervoor een extra eigen bijdrage te willen betalen. Ook eigen sanitaire voorzieningen worden erg gewaardeerd: bijna de helft van de ondervraagden zou hier een eigen bijdrage aan willen leveren. Andere zaken staan minder hoog op de verlanglijst. Zo hebben minder mensen geld over voor aanvullende huishoudelijke verzorging, een eigen terras of tuin, vervoer op maat, aanvullende persoonlijke verzorging, of een eigen keuken. De ondervraagden hebben het minst over voor extra vierkante meters woonoppervlak of een extra logeermogelijkheid in de woning.

Private initiatieven

Hoewel de private ouderenzorg in Nederland nog nauwelijks ontwikkeld is, is de verwachting dat de komende jaren nieuwe private initiatieven zullen ontstaan. “Ouderen gaan daarbij in de toekomst steeds meer zelf financieel bijdragen aan producten en diensten om in een goede oude dag te voorzien”, stelt onderzoeker Eveline Castelijns. “Uit ons onderzoek blijkt dat de behoefte per oudere verschilt, iedereen besteedt zijn geld op een andere manier en wil daar ook zeggenschap over hebben. Het maatwerk dat hiervoor nodig is, zal leiden tot een grotere differentiatie in het zorg- en welzijnsaanbod.”

Deze en andere resultaten van het onderzoek worden begin 2013 gepubliceerd in een boek over de toekomst van de Ouderenzorg in Nederland met de titel 'De vergrijzing voorbij'. Het onderzoek is uitgevoerd onder 656 personen tussen de 40 en 70 jaar.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Flohr

11 december 2012

Hier zou ik graag op willen inspelen.Ik heb ideeën genoeg, vooral vers en lekker eten bereiden en een gezellige maaltijd verzorgen ligt dicht bij mij. Wie ziet mogelijkheden?

v.d. waart

16 december 2012

meer willen betalen dat kan alleen de man met de grote portemenee,

Olde Bijvank

19 december 2012

Interessant onderzoek! Belangrijk als basis mee te nemen bij het ontwikkelen van alle nieuwe dienstenarrangementen waar vooral de traditionele verzorgingshuizen van kunnen leren. Ik begrijp de uitkomsten ook op hoofdlijnen (ben natuurlijk benieuwd naar het uiteindelijke rapport). Ben wel benieuwd hoe de huidige ouderen (nu 75 jaar en ouder) momenteel kiezen (bij wegvallen Zorgzwaartepakketten 1t/m3 a 4). Zeer spannend, want echte marktkennis is er nog nauwelijks (omdat tot op heden alles standaard was geregeld).

Top